Електронен анализ

от Wiki

Версия от 12:29, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Модерните средства за управление на бизнеса изискват използване на нови технологии. Microinvest предлага система, която дава възможност на мениджърите да получават справки в реално време, още докато са в движение. Технологията е приложима при всички телефони от ново поколение, таблети, преносими компютри и други устройства с връзка към Internet. Чрез набор от графични справки и анализи, с един поглед може да се обхване цялостната дейност в предприятието и да се получи много точен моментен разрез на активността.
Статистиката е базирана върху програмния продукт Microinvest Statistics Pro (част от Microinvest eMenu Pro) и има лесна настройка за параметрите на връзка и базата данни.

Съдържание

Статистически справки и анализи

Основата на този електронен анализ е създаването на група от графични справки. Всяка една от тези справки дава различен поглед върху дейността на организацията. И докато стандартните справки във вид на таблици дават сухи цифри, то графичния анализ на данните предоставя поглед за цялостното представяне и сравнение на обекти, оператори, стоки и операции.
Самият подбор на справките е направен с цел максимално удобство на потребителя и пълна информация за мениджърите. Това са група от синтезирани справки, подбрани за удобство на управляващия състав на търговската организация.

Оптимизация за мобилни устройства

При проектиране и създаване на програмния продукт са предвидени няколко оптимизации и удобства:

  1. Всяка справка има бутон за създаване и бутон за разглеждане. Разделението позволява потребителят да определи кои справки иска да бъдат създадени и след това да ги разгледа. Това силно оптимизира натоварването на централния сървър, защото потребителят активира само тези справки, които са важни за него;
  2. Справките могат да работят асинхронно, съставя се една справка, когато тя е готова може да се активира следваща справка, а първата да се разглежда. Докато потребителят разглежда първата справка, то централният сървър обработва втората и така се печели време;
  3. Видът на графиката е оптимизиран за малки екрани с хоризонтална ориентация. По този начин справките се виждат много ясно върху телефони с ограничен размер на екрана, върху таблети и други преносими устройства;
  4. Справките се съхраняват в готов вид, съставянето на справката натоварва сървъра еднократно, но може да бъде разглеждана многократно. Данните са актуални в момента на съставяне на справката, а това позволява динамично опресняване на данните по желание на потребителя.

Натоварването е единствено върху централния сървър, само за периода на активно съставяне на справката, което позволява използването на произволен апарат за визуализиране на справката. Web технологията на предаване на данните е съвместима с произволен браузър, върху произволна операционна система. Затова произволно мобилно устройство е подходящо за работа с този продукт.

Осигуряване на канал за връзка с офиса

Едно от най-интересните предизвикателства е как да се осигури достъп до офиса, ако там няма статичен IP адрес и не е предвиден друг механизъм за създаване на VPN. За да се реши този въпрос, Microinvest предлага следната последователност:

  1. Регистрира се уникално име чрез сайта [www.no-ip.com www.no-ip.com];
  2. На един от компютрите в офиса се инсталира и настройва Microinvest eMenu Pro;
  3. Към този компютър се пренасочва порт 80. Така компютърът става видим от вън;
  4. Ако е необходимо, инсталира се софтуера от www.no-ip.com за управление на IP адресите;
  5. Чрез мобилно устройство се въвежда ново регистрирания адрес и потребителят може да види всички статистически справки, предоставяни от Microinvest Statistics Pro (част от Microinvest eMenu Pro).

Тези процедури са от компетентността на сервизните инженери, затова е силно препоръчително именно те да извършват тази услуга. Указаната технология е безплатна и професионална, съществуват алтернативни варианти за DNS сървъри, които дават същия краен резултат.
При наличие на статичен IP адрес, в мобилното устройство е достатъчно да въведем този адрес и се получава пълен достъп до данните от електронните справки.

Защита на данните

Модерната технология дава нови предизвикателства пред мениджърите и техническите специалисти. Статистическите справки са мощен инструмент за анализ, но трябва да бъдат подходящо защитени от външни лица. Затова е добре да се включи Firewall защита на сървъра, да се поставят мощни пароли на всички, които имат достъп до тези справки и да се направят права за достъп на операторите. Въвеждането на всички посочени защитни елементи гарантира безпроблемна работа на цялата система и стабилно развитие на информационния поток от системата към мениджърите.

Други

Като авангардна система, Microinvest Statistics Pro увеличава информацията, достъпна за мениджърите. Данните са достъпни по всяко време, от всяка точка на Земята и от произволно устройство с Web браузер. Затова тази система многократно увеличава производителността на управленския екип и дава възможност за бързо и високо ефективно управление.

Полезни връзки

Лични инструменти