Електронно меню

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Модерните технологии позволяват нови начини за обслужване на клиентите. Чрез Microinvest eMenu Pro всеки ресторант може да постави индивидуално електронно меню на всяка отделна маса, като по този начин направи поръчките интерактивни и даде нови възможности на клиентите си.

Съдържание

Предназначение на електронното меню

Електронното меню е аналог на традиционните хартиени менюта, които се предлагат на клиентите в ресторант, кафе или пицария. Електронното меню представлява интерактивна система за разглеждане, избор и управление на поръчките, която е в ръцете на клиентите и те сами могат да поръчват стоки и напитки от мястото, където седят. Допълнително могат да се видят моментното салдо на собствената поръчка, активни промоции, разделение на стоките по групи и други параметри.
Електронното меню е в постоянна връзка с централната система и се управлява динамично, това позволява добавяне и изменения на всеки един от показателите на стоките – наличност, цена, група или картинка. Централизираното управление позволява по-голяма гъвкавост на мениджърите, които могат да адаптират стоките според предпочитанията на клиентите, без да е необходимо повторно отпечатване на цялото меню в ресторанта.

Технология и реализация

Технологията за инсталиране и управление на Microinvest eMenu Pro е следната:

  1. На един от централните компютри се инсталира Microinvest eMenu Pro, което представлява специализиран Web сървър. Този компютър получава индивидуален IP адрес или име;
  2. На всяка една от масите се поставя евтино крайно устройство, най-често работещо под Android. Това устройство визуализира информацията, която се подава от централния Web сървър;
  3. Клиентите използват своето устройство и създават поръчки, които директно се въвеждат в системата. По този начин всеки сервитьор получава поръчката от клиента по електронен начин;
  4. Централният Web сървър отпечатва документ за избраната поръчка и сервитьорите разбират за избора на клиента;
  5. Всеки клиент вижда само своите поръчки и може да контролира своята сметка;
  6. Приключването и плащането се извършва единствено от сервитьор, чрез стандартните технологии на Microinvest Склад Pro Light от стационарен компютър.

Така изградена, системата е напълно защитена, няма никаква опасност за неправилни действия от страна на клиентите и се администрира централизирано. Това позволява лесна работа с много различни маси и устройства, като силно се намалява междинно време за събиране и обработка на поръчките.

Система за печат

Технологията за печат на междинни документи към сервитьор, бар, кухня и други е основана на взаимовръзка между Microinvest eMenu Pro и Microinvest Склад Pro Light. Microinvest eMenu Pro подава сформираната поръчка към системата и изпраща заявка за печат към Microinvest Склад Pro Light. От своя страна Microinvest Склад Pro Light обработва поръчката и създава документи по същият начин, по който биха били създадени, ако сервитьор е въвел поръчката на своето работно място.

Възможности и настройки

Настройката на Microinvest eMenu Pro може да се определи на два различни класа системи:

  1. Когато устройството работи под управлението на клиент и е прикрепено към точно определена маса в ресторанта. Тогава няма възможност за избор на маса, партньор или други параметри и устройството обслужва точно една маса. В този случай броя на устройствата е равен на броя на масите в салона;
  2. В случай, когато устройството е мобилно и е в ръцете на сервитьорите, тогава е разрешена смяната на маса, партньор или други данни. В този случая броя на устройствата е равен на броя на сервитьорите, всеки сервитьор работи само с едно устройство и обслужва няколко маси едновременно.

Смяната между двете технологии е много лесна и бърза и не изисква никакви специални средства. Изборът на технология на работа зависи само от желанието на мениджърите и може да се превключва динамично между едната и другата технология.

Поддържани платформи

Системата работи чрез стандартен Web браузер, без използване на сложни технологии. Затова цялата система може да се използва на Android, iOS, WebOS, Windows Mobile и стандартни Windows/Linux платформи. Най-важният елемент е наличието на стандартен Web браузер, по възможност работещ на цял екран и без достъп до ресурсите на операционната система.

Икономически ефект

Икономическият ефект от внедряване на Microinvest eMenu Pro може да се разгледа в два различни аспекта:

  1. Много клиенти са привлечени от новите технологии, те се привличат от новостите и за тях е удоволствие да се докоснат до такава система;
  2. Възможността за автоматична и електронна поръчка позволява на всеки клиент да поръча в момента, в който той се замисли за определена напитка или ястие, без да се съобразява с присъствие или отсъствие на обслужващия го сервитьор. Това също увеличава потреблението, а по този начин и оборота на заведението.

Практиката показва, че добавянето на такава система увеличава оборота на заведението по директен (повече клиенти) и индиректен (по-големи и повече поръчки) начин.

Противокражбена система

Възникват въпроси към сигурността на системата и възможността за кражба на устройствата. Най-лесното решение на този проблем е поставянето на активен RFID етикет на всяко устройство и внедряване на противокражбена система на вратите на заведението. По този начин системата се активира ако някой клиент се опита да изнесе устройството. Това на 100% предотвратява кражбите на оборудването.

Други

Електронното меню е изключително привлекателно за клиентите. Затова всички авангардни заведения, ресторанти и кафета имат потенциал да въведат тази система за поръчки. Като цяло използването на новите технологии привлича хората и увеличава финансовите приходи.
Специално внимание трябва да се обърне на батериите на устройствата. Необходимо е да се осигури безпроблемна работа за целия активен период на работа на заведението и гарантирано зареждане на устройствата за максимално кратко време. Алтернативно може да се осигури свързаност на всяко едно устройство към постоянно захранване, така че да няма необходимост от автономна работа на батерия.

Полезни връзки

Лични инструменти