Заключване по обекти

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest предлага мощна система за дефиниране на роли и нива на достъп в програмните продукти. Една от най-важните функции при определяне на работната среда е ограничаване на работата на операторите и съответното тяхно заключване по обекти. Чрез тази функционалност може да се ограничи правото на операторите да работят и да разглеждат справки за други обекти, които не са под техен контрол.

Съдържание

Заключване по обекти

Програмните продукти на Microinvest могат да обслужват множество обекти в една база. Заключването по обекти е настройка на личния картон на оператора в системата, която настройка позволява на операторът да работи само с един избран обект. По този начин, ако в системата има магазини и складове на едро, операторите могат да бъдат ограничени да работят само в обектите, до които имат достъп.

Функции на заключването

При активирано заключване по обекти се въвеждат следните ограничения:

  1. Операторът не може да избира обект при операцията. Вместо това самата програма избира и поставя обекта в операцията, като това поле не подлежи на редакция;
  2. При справките автоматично е избран съответния обект, като отново той не може да бъде променен. Данните се визуализират само за този обект;
  3. При редакция на документи и други операции са ограничени документите само до тези, които са в правомощията на активния в момента оператор.

Заключване в Microinvest Склад Pro Light

Заключването по обекти има различно действие в Microinvest Склад Pro Light. Разликата се състои в следната особеност:

  1. Една работно място на Microinvest Склад Pro Light представлява автоматизация на един обект (магазин или ресторант) и затова съответния обект се въвежда при настройката на това работно място. Тази настройка е по-силна от заключването по обекти;
  2. При избор на обект в Microinvest Склад Pro Light всички оператори работят единствено в този обект, без значение какво е зададено в настройката на основната програма. Това също отразява фактическото състояние, защото както и да е заключен един оператор, когато той работи в съответния магазин, той извършва операции единствено от този магазин.

Други

Заключването по обекти ограничава достъпа на операторите до определени функции. Въпреки това заключването трябва да се направи в синхрон с правата за достъп, защото единствено заключването по обекти не може да гарантира пълноценна защита на информацията.
Заключването определя дали операторът да вижда само един обект или всички. Не е предвидена възможност за заключване по повече от един обект. Това може да се осъществи чрез дефиниране на още един, фиктивен оператор.

Полезни връзки

Лични инструменти