Замяна на една стока с друга

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Често срещано явление е клиент да обяви рекламация на една стоки и да поиска нейната замяна с друга. Също така, при доставки се случват грешки, при които в документите е въведена една стока, а в склада реално постъпва друга стока. При Microinvest Склад Pro този процес е предвиден и добре документиран.

Съдържание

Видове замяна

Съществуват два основни вида замяна на стока:

  1. Клиентът връща стока и я заменя с друга;
  2. При доставка на стока в склада е заведена една стока, която трябва да бъде заменена с друга.

Двата вида замяна се различават по отношение на това, кой е собственик на стоката и дали тя е в склада или е при клиента.

Замяна на стока от клиент

Замяната на стока, закупена от клиент се извършва на два етапа:

  1. Клиентът връща стоката, при което в системата се въвежда операция Рекламация;
  2. Клиентът взема друга стока, при което в системата се въвежда операция Продажба.

В действителност указаната последователност точно отговаря на фактическите действия на всички участници в търговския процес. След въвеждане на двете операции се извършва компенсиране на плащанията. Данните за извършените операции са достъпни в съответните справки за продажби и рекламации. Тази операция може да се извърши във фронт офиса или в бек офиса.

Замяна на стока при доставка

Когато е извършена доставка, но в бъдеще се вижда, че тази доставка не е правилна е възможно да се коригират наличностите. Това се извършва чрез модул Ревизия и се изпълняват следната последователност от действия:

  1. Отваря се меню Редакция/Администриране/Ревизия;
  2. Избира се грешната стока на отделен ред;
  3. Въвежда се правилната стока на следващ ред;
  4. Количествата на двете стоки трябва да отразяват реалната промяна в склада.

При тази операция е нормално количеството на едната стока да се намали, докато за другата да се увеличи. След запис на операцията това състояние се пренася в склада и по този начин се извършва промяна на фактическото количество на стоките.

Особености

При въвеждане на посочените операции е важно да се проследят и цените, при които се изпълняват съответните действия. Това трябва да отразява реалното изменения на цените на стоките за да е правилна себестойността в склада.
При операция Рекламация, върнатите стоки автоматично увеличават наличността на склада.
При операция Ревизия общата наличност може да се увеличи или намали. Също така е възможен вариант, при който на една стока се намалява количеството за сметка на друга стока. Това е равносилно на операция Пересорт и фактически заменя едната стока с другата при посочени в операцията цени.

Други възможности

Продуктите на Microinvest позволяват и алтернативна технология на работа. Ако не се интересуваме от историята на документите, то вместо въвеждане на нова рекламация и съответна продажба е възможно да се осъществи еднократна редакция на първата операция за продажба на тази стока към този клиент.
Също така, вместо ревизия на доставена стока е възможно да се направи редакция на документа и да се коригира грешката още в първата въведена доставка.
При алтернативните методи на работа се постига бързодействие, но няма хронология на промените, защото се променят първоначално въведените документи.

Защита на данните

Промяната на количества е опасна операция. Желателно е планиране на правата на достъп и правилната им настройка. Обикновено не всички оператори имат достъп до тези функции, като това се определя от политиката за сигурност и управление на компанията.

Полезни връзки

Лични инструменти