Избор на база данни

от Wiki

Версия от 12:31, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest позволяват работа с различни бази от данни. Скоростта на работата и стабилността на продукта пряко се определят от възможностите на базата и нейното предназначение. Правилният избор е необходимо условие за безпроблемна работа с максималната възможна скорост.

Съдържание

Избор на тип на базата

При въвеждане в експлоатация на програмните продукти е важно да се предвиди правилната база от данни. За съжаление не съществуват универсални правила за избор на вида на базата. Специалистите по внедряване могат да определят безпогрешно вида на базата от данни едва след като са придобили практически опит в реални инсталации. Най-общо правилата за избор на база гласят следното:

 • SQL сървър работи по-бързо и надеждно от Access;
 • MS SQL и MSDE са по-бързи от MySQL;
 • При слаб/стар компютър, без локална мрежа, Access натоварва системата по-малко и тя работи по-добре;
 • Бази над 30 MB е препоръчително да работят с SQL сървър;
 • Бази над 50 MB е задължителна да работят с SQL сървър;
 • При работа чрез Internet е задължително използването на SQL сървър;
 • Не е препоръчителна работа на Access в мрежа.

Чрез тези прости правила може да се постигнат оптимални резултати в реалното внедряване на обектите. Практическият опит на сервизните инженери също допринася за ефективното управление на базата.

Типови грешки и проблеми

Грешките при избор на базата от данни могат да се определят като три вида:

 1. Намалена надеждност на системата. Това се получава при претоварване на Access база, когато се получава вероятност за срив;
 2. Не оптимално бързодействие. При малко количество RAM памет допълнителното инсталиране на SQL сървър може да влоши производителността на системата;
 3. Прекалено мощен сървър. Когато системата е малка или средна е достатъчно да се инсталира минимална конфигурация на SQL сървъра. Ако допълнително има недостиг на RAM сървърът ще влоши още повече ситуацията.

Особености при Access

При работа с база от данни Access трябва да се имат предвид следните условия:

 1. Не е желателна работа чрез Internet или WiFi мрежи. Прекъсването на връзката може да "унищожи" базата;
 2. При активна работа и много операции ще се получи видимо забавяне. Когато базата стане по-голяма от 30 MB е желателно да се планира миграция съм SQL сървър;
 3. Работа в мрежа не е препоръчителна. Ако все пак се използва, то създаването на Share Folder и Map Drive е задължително, вариант за достъп чрез \\Server\Folder е недопустим.

Особености при MSDE

MSDE е надежден сървър, доказан през годините. Особеностите на този сървър могат да се изброят по следния начин:

 1. MSDE не е предназначено да работи под Windows 7 или Windows 8;
 2. MSDE използва до 1 GB от наличната памет, при наличие на повече RAM тя не се използва;
 3. MSDE работи с до 5 работни места едновременно.

При малки системи MSDE е отличен избор и перфектно замества Access.

Особености при MySQL

MySQL е безплатен сървър, развиван чрез принципите на отворения код и с възможност за работа под Linux. При него съществуват следните особености:

 1. Често се получават несъвместимости между различните версии на MySQL, това изисква допълнителна настройка от специалист на сървъра при актуализация на неговите версии;
 2. Изпълняването на определени заявки е много по-бавно в сравнение с MS SQL и MSDE, това забавя цялостната работа на продукта;
 3. При внезапно спиране на тока има вероятност да се загубят данни.

Посочените проблеми дават основание MySQL да се използва основно при Internet системи или при работа с Linux. Във всички други ситуации се предпочита работата с MS SQL сървър.

Особености при MS SQL

За MS SQL ще отбележим следните правила:

 1. Необходимо е да има поне 1 GB RAM в системата, в противен случай е възможно забавяне на операциите;
 2. Инсталирането на MS SQL 2008 (в по-малка степен MS SQL 2005) изискват пълна актуализация на Windows до последните промени. В противен случай той отказва да се инсталира.

Изводи

Практическата работа със сървърите изисква достатъчна подготовка на сервизните инженери. Описаните тук практики са глобални и не обхващат всички възможни ситуации. Препоръчително е сътветните специалисти да проведат собствени тестове за възможностите и особеностите при работа с всеки вид база от данни.
Microinvest предоставя безплатен инструмент за лесно конвертиране на базата от данни от един вид към друг. Продуктът се нарича DB Convert.

Полезни връзки

Лични инструменти