Избор на няколко стоки едновременно

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro позволява избирането на повече от една стока едновременно в прозореца със стоките. Възможно е да изберете няколко стоки едновременно във всички операции на програмата, като тази функционалност позволява силно оптимизиране на работата в продажби, в доставки, трансфер, изписване и другите екрани. Същото важи и в прозорците за партньори, потребители, обекти, като там също можете по повече от един елемент едновременно.

Съдържание

Технология за избор

Технологията за избор е аналогична на общоприетия стандарт в операционната система Windows. Избирането на няколко стоки се извърша чрез два варианта – задържане на клавиш Shift или задържане на клавиш Ctrl.

Избор с клавиш Shift

Първия вариант за избор на множество от стоки е чрез бутона Shift на клавиатурата. В прозореца с избор на стоки с мишката се маркира първата от желаните от вас стоки, задържа се бутона Shift, след което с мишката се маркира последна стока от тези, които желаете да изберете. Така когато сте задържали Shift ще се маркират всички стоки, които се намират между първата и последната стока. След маркирането на стоките се натиска бутона „ОК“ и списъкът се прехвърля в таблицата с операцията.

Избор с клавиш Ctrl

Втория вариант за избор на множество стоки е чрез бутона Ctrl на клавиатурата. В прозорецът за избор на стоки с мишката се маркира първата стока, желана от вас, след което се натиска и задържа бутона Ctrl. Всяко следващо маркиране на стока се добавя в списъка с избрани стоки. През цялото време трябва да е задържан бутона Ctrl, стоките се добавят индивидуално. Тази технология е ефективна при условие, че желаете да маркирате само две или повече стоки на веднъж, но стоките не се подредени последователно една под друга.

Особености при работа

Когато изберете повече от една стоки, бутоните Редакция и Изтриване стават неактивни. Програмата Ви защитава срещу евентуална грешка, при която могат да бъдат изтрити или променени много данни.

Полезни връзки

Лични инструменти