Изисквания при подмяна на хардуера

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest предлага много гъвкава политика при подмяна на хардуера, върху който работят програмните продукти. Чрез набор от лесни за изпълнение стъпки, всеки партньор или клиент може да промени системата си и да извлече максимума от своята конфигурация.

Съдържание

Хардуер и софтуер

Продуктите на Microinvest работят върху разнообразни компютърни системи с различни данни и параметри. Правилното конфигуриране и развитие на системите е от голямо значение за използване на ресурсите и постигане на надеждна работа.
Като цяло продуктите на Microinvest не се влияят от вида на процесора, паметта или модела на твърдия диск. Всичко това се управлява от операционната система, но е важно компонентите да работят стабилно. Чрез хардуерна абстракция и съответни драйвери, програмата използва устройствата, без да се интересува от техните индивидуални характеристики. Затова промяната на компонент не се отразява върху нейната работата.

Хардуерен лиценз

При използване на хардуерен ключ за лицензиране, единственото, което е необходимо е да се въведете номера, който е даден заедно с хардуерния ключ. С това програмните продукти автоматично се лицензират за новата (или променена) компютърна конфигурация. Единствената допълнителна задача е прехвърлянето на базата от данни.

Софтуерен лиценз

Софтуерните лицензи на продуктите на Microinvest са обвързани с основните хардуерни компоненти на компютъра на който са инсталирани. Ако подменяте хардуерни компоненти или целия компютър трябва да прехвърлите регистрацията на продукта. При Microinvest Склад Pro това се извършва след следната последователност:

  • От меню Помощ се активира „Лицензиране”;
  • Избира се „Прехвърляне на регистрация”. Програмата дава 25 цифрен код;
  • Срещу този номер, чрез сайта http://register.microinvest.net се получава номер за регистрация на програмния продукт.

При Microinvest Склад Pro Light прехвърлянето на регистрация се извършва чрез меню Настройки/Специални/Лицензиране.

Надеждност на системата

Смяната на компонент на работеща система е отговорна задача и трябва да се изпълни с достатъчна прецизност. От съществено значение е правилното инсталиране на драйвери и подготовка на системата за работа при реално натоварване. Когато системата работи неустойчиво, страда и работата на програмния продукт. Затова е много важно да се тества работоспособността на компютърната конфигурация, операционната система и програмния продукт.

Полезни връзки

Лични инструменти