Изписване на услуги

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите от серията Microinvest Склад Pro са основно насочени към управление на складово стопанство. Въпреки това често тяхното приложение е в областта на услугите и разнообразни дейности в сферата на обслужването. Именно за тези ситуации има разработена технология за изписване на услуги без отражение върху количеството на наличните в склада стоки. Указаната технология отлично съчетава предимствата на продуктите на Microinvest, вписва се в стандартните предимства на програмите и е напълно хармонична при всички справка на програмата.

Съдържание

Стоки и услуги

Общата разлика между стоките и услугите е в наличното количество. При стоките има процеси на доставка, продажба, наличност и ревизия на текущото състояние, докато при услугите има само процес на продажба на услугата, без доставки или наличност. По този начин на склад могат да се съхраняват стоки, но услугите се изписват без да има необходимост от тяхното предварително доставяне.

Дефиниране на услуги

За софтуера на Microinvest няма разлика между стока и услуга. Всеки елемент представлява отделна позиция в номенклатурата и операторът работи с този елемент. По този начин услугите се дефинират с общата номенклатура със стоките и са неразделна част от нея. Делението може да е само логически, в отделни групи и по признаци, индивидуални за всяко предприятие. Операторите не делят стоките от услугите в ежедневната дейност, те продават целия комплекс от номенклатура.
В същото време за управителя на обекта има значение наличността, отчетната стойност на стоките и продадените стоки и услуги. Затова се използва разделение по групи и различна дефиниция на стоките и услугите.

Вариант чрез работа на минус

Услугите се дефинират като отделна стока, в програмните продукти се разрешава продажба на минус и услугите се продават по същият начин, както и стандартните стоки. Поради причината, че те нямат количество, тяхната доставна цена е нулева и количеството в склада е без значение. Плюсовете на тази технология са нейната простота, минусите са наличието на много услуги, които в справките се появяват с знак минус. Въпреки това, тази технология е много разпространена в практиката и се използва много масово.

Вариант чрез доставна на нулева цена

Вторият вариант е модификация на работата с минус, но се прави една фиктивна доставка, например 1 000 000 услуги на цена 0.00, като в този случай има положително количество на склад, не е необходимо да е активна настройката за работа с отрицателни количества, но едновременно с това себестойността на услугите е нулева. Това напълно удовлетворява счетоводителите и решава въпросите за изписване на услуги без да натоварва и смущава количествата на стоките в склада.

Вариант чрез рецепти

Най-прогресивният и интересен вариант е работата чрез рецепти. В този случай всяка услуга е една рецепта. Последователността е следната:

 1. Дефинира се една номенклатура, която се кръщава „Основна услуга“. Тази услуга няма са се предлага в продажба, тя е само за вътрешна употреба;
 2. По желание на клиента се доставя 1 000 000 броя от тази услуга на нулева цена. Ако не трябва да се вижда доставката на тази услуга, тя се въвежда чрез Ревизия. При всички положения, със или без доставка или количество, тя няма себестойност и не смущава счетоводните отчети на предприятието;
 3. Дефинират се всички услуги, които се предлагат на клиентите. Разделянето им по групи и други параметри по никакъв начин не е обвързано с основната услуга;
 4. Към всяка една от новите номенклатури се добавя рецепта в съотношение 1 към 1. По този начин при изписване на всяка от допълнителните услуги, чрез производство се изписва основната услуга. Това помага никаква част от предлаганите услуги да не променят наличността на стоките в склада и да не смущават работата на операторите;
 5. Като последна стъпка не отваря „Основна услуга“ и нейният статус се променя на „Не се предлага“. Чрез това тази услуга изчезва от номенклатурите на програмата, тя е напълно невидима за операторите и хората, които продават, но съществува в рецептите и балансира продаденото количество.

Чрез тази технология се решават всички въпроси, които са били поставяни от клиентите:

 1. При изписване на услуга не се намалява количеството в склада на услугата;
 2. Себестойността е нулева, което удовлетворява счетоводителите;
 3. В справките отсъства „Основната услуга“, защото нейният статус е че тя „Не се използва“ и справките са прецизни;
 4. Операторите са удовлетворени, защото няма необходимост от фиктивна доставка на всяка една от услугите по отделно.

Като най-прогресивна схема, указаната технология е препоръчителна при работата с Microinvest Склад Pro и внедряването му в реални обекти за продажба и извършване на различни по рода си услуги.

Други

Настоящата технология е много мощна и ефективна, тя може да се прилага при широк кръг от обекти. Най-често това са:

 1. Фитнес и сауна;
 2. Автосервизи и компютърни сервизи;
 3. Антикафе и детски клубове;
 4. Обекти за химическо чистене, и други комунални услуги;
 5. Разнообразни търговски точки, където се извършват множество услуги на населението.

Тъй като предложената технология е много гъвкава, то нейното приложение не се ограничава единствено до указаните обекти, възможно е разширяването и до практически всеки отделен търговски субект, който предлага определен вид услуги.

Полезни връзки

Лични инструменти