Изтриване на номенклатура

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro разполага с много мощна система за дефиниране и управление на номенклатурите. Във всеки един момент номенклатурите могат да бъдат редактирани, добавяни, изтривани и премествани. Въпреки това, с цел защита на данните са въведени няколко ограничения във връзка с изтриването на номенклатурите при работа.

Съдържание

Изтриване на номенклатури

Програмата позволява два вида изтриване:

  • Физическо изтриване - стоката се изтрива от базата данни, като не остава следа за нейното съществуване;
  • Логическо изтриване – стоката остава в базата от данни, но е специално маркирана и не се вижда при старндартните операции.

Физическо изтриване

При физическото изтриване стоката се изтрива от базата данни и не остава никаква следа за тази стока. Премахва се записът на номенклатурата и всички свързани с него идентификатори. За бъде успешно изтриването на стоката физически, трябва да се анулират всички операции в които участва тази стока: „Продажба“, „Доставка“, „Трансфер“, „Брак“, „Изписване“, „Рекламация“, „Производство“, „Сложно Производство“, „Рецепта“, „Сложна рецепта“, „Известия“, „Консигнации“, „Поръчка“, „Оферта“, „Заявка“, „Проформа“, „Гаранционна Карта“, „Ревизия“. Това е условие, което се проверява от програмата за да разреши тази операция. Ако съществува поне една операция със стоката, физическото изтриване е невъзможно и няма да бъде изпълнено.

Логическо изтриване

Логическото изтриване маркира стоката като изтрита и я скрива в номенклатурата. Стоката не се визуализира, но физически съществува в базата данни. Логическото изтриване е възможно по всяко време, без значение от извършените операции. За изтриване на стока логически от меню „Редакция“ -> „Стоки“ се избира желаната стока и се натиска бутон „Редакция“. От падащото меню за състояние на стоката се избира „Стоката не се използва“. Така стоката изчезва от номенклатурата докато се извършват операции, но остава в справките. Ако е необходимо да се възстанови изтритата стока, активира се меню „Редакция“ -> „Стоки“, поставя се отметка в долния десен ъгъл на „всички“. Логически изтритите стоки се визуализират със сив цвят. Избира се такава стока, натиска се бутон „Редакция“ и от падащото меню за състояние на стоката се избира „Стоката се използва“. Така изтритата стока отново се появява в номенклатурите, докато се извършват операции.

Допълнителна информация

Технологията за изтриване на стока е приложима за всяка една номенклатура в програмата. По същия начин могат да се изтрие обект или партньор или оператор. В посоченото описание е посочена единствено номенкратурата на стоките, но технологията на останалите номенклатури не се различава с нищо.

Полезни връзки

Лични инструменти