Импорт на номенклатури

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro позволява импорт на номенклатури от предварително създаден Excel файл. Чрез меню Редакция/Администриране/Импорт на номенклатури се появява прозорец за прехвърляне на партньори и стоки от Excel към Microinvest Склад Pro. Това представлява мощен механизъм за въвеждане и обработка на големи списъци от номенклатури.

Съдържание

Технология на работа

За да се извърши импорт е необходимо да има подготвен файл в Excel формат. Подредбата на редовете и колоните е без значение, важно е данните да са систематизирани в произволна таблица. Програмата обработва тази таблица и прехвърля данните. Като параметри се посочва начален и краен ред, допълнително се назначава съдържанието на колоните, например Колона F съдържа код на номенклатурата. Целият процес се управлява постъпково и се изпълнява чрез Съветник.

Режим на импорт

Microinvest Склад Pro поддържа 3 режима на импорт:

 1. Добавяне. Стоката или партньорът ще бъдат добавени, без значение дали вече съществуват в базата от данни;
 2. Игнориране. Стоката или партньорът ще бъдат проверени и ще са бъдат добавени ако не съществуват в базата. Ако номенклатурата вече е била въведена в базата няма да се извърши никакво действие;
 3. Заместване. Проверява се дали елемента съществува. Ако няма такъв елемент, то се извършва добавяне. Ако вече има такъв елемент, неговите данни се опресняват от Excel файла.

Предимства

Импортът на номенклатури представя много предимства за обработка на данните. Технологията позволява:

 • Прехвърляне на готови номенклатури от друг продукт;
 • Получаване на ценови листи и автоматична актуализация на цените;
 • Външна обработка на параметрите на номенклатурите;
 • Сливане на няколко номенклатури в една база.

Често се случва когато процедурата за импорт се използва заедно с експорт на данни. Това позволява експорт в Excel, обработка и последващ импорт на променените данни.

Чрез импорт може да се прехвърли номенклатурата от друг продукт. От другия продукт се прави експорт в текстов или Excel формат, файлът се отваря в Excel, форматира се таблица с данни и се записва като стандартен Excel файл. След това се изпълнява посочената последователност за импорт на данните.

Особености

Импортът трябва да се осъществи от правилен Excel файл. Ако файлът е създаден от 1С, то това не е пълноценен Excel файл и трябва да се изпълни процедура за правилно форматиране на този файл. Процедурата е описана в документацията, която е поставена на сайта.

Импорт може да се осъществи с автоматично въвеждане на групи на номенклатурата. При импорта може да се зададе „Преглед на данните”, което дава възможност за предварителен визуален контрол на данните, които ще се прехвърлят.

Синхронизация

При импорт на стоки или партньори Microinvest Склад Pro осъществява търсене и синхронизация на данните. Когато се прехвърлят стоки, синхронизацията се извършва по следния начин:

 1. Проверява се баркода на стоката. При съвпадение приема, че стоката вече съществува;
 2. Ако баркода не съвпада се проверява по код. Ако има съвпадение се приема, че стоката вече съществува;
 3. Ако не са намерени код и баркод, то се сравнява името. Ако името съвпада се приме, че стоката вече съществува;
 4. Ако нито едно от горните условия не е изпълнено, то стоката се обявява като нова стока.

При импорт на партньори, приоритетът е подобен на стоките, но се сравняват следните данни:

 1. Булстат или ДДС номер на партньора;
 2. Код на партньора;
 3. Име на партньора.

Автоматична настройка

Microinvest Склад Pro позволява да се направи автоматична настройка на програмата спрямо данните във файла. Създава се един Sheet в Excel, който има име „Setup” и там се поставят стойностите на настройката, например Начален ред и в следващата колона се поставя съответната стойност, например 7.

Полезни връзки

Лични инструменти