Интегриране на непознат принтер

от Wiki

Версия от 12:40, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Често в практиката се налага към програмния продукт да се настрои принтер или клиентски дисплей, който е с непозната марка или не е добавен в списъка с устройствата. В този случай е предвидена универсална технология за управление на устройствата, която решава тази задача.

Съдържание

Понятието Generic Printer

Практически всички производители на принтери имат поддръжка на някои от стандартите, разработени от световно известни фирми. По този начин е възможно да се избере принтер от непознат производител, той да се настрои да използва този световно известен стандарт и принтерът да работи без проблеми. Съществуват 4 световни стандарта за управление на принтери.

Generic Epson

Този стандарт е разработен от Epson, наложил се е на пазара и е най-популярния стандарт за управление на POS принтери. Фирмата Epson е създател на ESC/POS командите и де-факто тази технология е залегнала във всички съвременни принтери. Generic Epson е извадка от най-популярните команди на този стандарт и се поддържа от огромен брой различни устройства. Достатъчно е устройството да поддържа този стандарт и то ще работи като Generic Epson принтер.

Generic Star

Подмножество от команди, разработени от фирма Star. Те са много сходни с Generic Epson, двата стандарта се припокриват, но има индивидуални особености. Този режим е подходящ за принтери, които имат поддръжка или емулация на протокола на Star Micronics.

Generic Citizen

Подмножество на командите, разработени от фирма Citizen. Протоколът е подходящ за Citizen съвместими принтери. Това е най-рядко срещания протокол за съвместимост.

Generic TCP

Това представлява абстрактен протокол за обмен с POS принтери по TCP протокол. Чрез настройка на IP адрес и порт за комуникация се изпращат команди към принтер по този протокол. Използва се стандартна преносна среда с фиксирани IP адреси. Не се използва DHCP сървър и принтерът трябва да има предварително зададен статичен адрес в същата подмрежа. С изключение на преносната среда, този стандарт съответства напълно на Generic Epson.

Други

При част от устройствата е необходимо да се превключи настройка или съответен конфигурационен ключ за да може да се активира съответния Generic стандарт на работа. Обикновено тази информация е достъпна в техническата документация на принтера или съответните сервизни програми.

Възможни ограничения

Когато едно устройство работи по друг стандарт е възможно да настъпят определени ограничения. Най-често се наблюдават следните недостатъци:

  1. Печатът е по-бавен, отколкото със собствения протокол;
  2. Не се използва цялата ширина на хартията, например остават 3-4 бели позиции отдясно;
  3. Не всички възможности на принтера са достъпни, например автоматичния нож трябва да се активира чрез допълнителна команда.

Полезни връзки

Лични инструменти