Информационен прозорец

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Практическата работа с продуктите изисква бърза и навременна информация за различни събития и процеси. В продуктите на Microinvest има изградена система за получаване на моментална информация.

Съдържание

Информационен прозорец

Microinvest Склад Pro Light автоматизира работното място на касиер, сервитьор, управител или друг търговски служител. Затова там са предвидени специални функции за бързо извличане на информация. Едновременно с това програмата анализира данните и предоставя най-подходящата за целта информация. Информационният прозорец се извиква чрез натискането на горещ клавиш. В стандартната настройка на продукта този клавиш е F12.

Информация по видове

Информационният прозорец осигурява следната информация:

  1. Проверка за цена на стока;
  2. Проверка на тегловен баркод и количеството на стоката към него;
  3. Карта, оборот и салдо на партньора;
  4. Оборот на оператора и сума на продажбите.

Изборът на информацията е адаптивен, в зависимост от въведения код или сканираната карта. Програмния продукт сам анализира данните, извършва търсене и предоставя съответната информация.

Проверка за цена и количество на стока

Когато се сканира баркод на стока или ръчно се въведе код на стоката, информационния прозорец извежда информация за намерената стока. Информацията може да бъде име на стоката, цена и количество. В зависимост от кода и баркода информацията е различна. Този режим позволява проверка за наличност и цена, проверка на сумата на тегловни стоки. Това представлява най-честото използване на информационния прозорец. Технологията на работа е следната:

  1. По всяко време се натиска F12 (или съответния друг горещ клавиш);
  2. В изскочилия прозорец се въвежда код или се сканира баркод;
  3. Разглежда се информацията и се затваря прозореца. Възможно е да се провери наличността по обекти.

Проверка на данните за партньор

В отворения информационен прозорец се сканира карта на клиент. Моментално се визуализират данните на партньора и неговите суми. Чрез този прозорец може да се направи бърз анализ на партньор като активност, задължения и други.

Оборот на операторите

Информационният прозорец е особено полезен за операторите. Той дава моментална справка за видовете плащания, натрупаните суми и оборота за деня. Тази функционалност позволява операторите да проверят паричната си наличност и да направят засечка на своята смяна.

Други

Ефективността на информационния прозорец е много голяма. Затова е удобно този прозорец да се постави на отделен, горещ клавиш и да се извиква по лесен за операторите начин.

Полезни връзки

Лични инструменти