Как да автоматизираме хранителен магазин

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съдържание

Информация

Продуктите на Microinvest дават възможност за лесна и бърза автоматизация на малък продуктов магазин. Необходимото време за изграждане на хардуерната част е от порядъка на 3-4 часа, въвеждането на номенклатурите отнема от 3 до 7 дни и реалното стартиране на обекта е още 5 часа.

Хардуерна част

В малките продуктови магазини се поставя едно работно място, което изпълнява функциите за продажба, доставка и контрол на стоките. Практиката показва, че най-удачният вариант за автоматизация е инсталирането на специализиран търговски терминал и програмируема клавиатура. Минимални параметри за такъв терминал са:

 1. Процесор с честота 2 GHz или по-висока;
 2. Минимум 1 GB RAM памет;
 3. 40 GB HDD;
 4. Наличие на COM порт;
 5. Подходящ монитор с размер от 14” до 19”;
 6. Баркод скенер, препоръчително лазерен USB модел;
 7. Фискален или чеков принтер;
 8. Клиентски дисплей;
 9. Картов четец за клиентски карти и отстъпки.

Програмни продукти

За правилната работа на системата е необходимо да се инсталират следните компоненти:

 1. Windows XP, Windows 8 или Windows 7. Няма значение каква е точната разновидност, Home или Starter версиите вършат отлична работа;
 2. Microinvest Склад Pro, която ще изпълнява задачи за доставка и справки;
 3. Microinvest Склад Pro Light, което е фронт офис на системата и ще автоматизира продажбите;
 4. MySQL или MSDE сървър за управление на базата от данни.

Технология за изграждане на обекта

В рамките на 2-3 часа се инсталират всички компоненти от хардуерната и софтуерната част и се прави една тестова база от данни. Пробват се всички устройства за работа в системата. На операторите се провежда съвсем кратко обучение за въвеждането на номенклатурите (особено стоки и партньори) и те се оставят да поработят около 1-2 дни. Това време е необходимо, за да се запознаят със системата и да направят по няколко пробни операции и справки.

След около 1-2 дни се прави нова база, провежда се по-задълбочено обучение на операторите и се започва реално въвеждане на номенклатурата. Важни номенклатури като обекти и потребители се въвеждат под ръководството на специалист. Особено внимание се отделя при въвеждане на бар-кодовете, защото там има особености.

Номенклатурите се изграждат за около 3 до 7 дни. Възможно е да се направи и импорт на номенклатурите от Excel файл или друг софтуер. Желателно е да се създадат правила, как да се правят групите, как да се въвеждат имената (големи, малки букви, съкращения). Необходимо е повечето от артикулите да се тестват с бар-код скенер, за да може да се гарантира безпроблемното им разчитане.

След като са въведени всички номенклатури се прави инвентаризация на наличностите в магазина. Инвентаризацията се прави за всички стоки, препоръчително по групи. Въвеждат се доставните и продажни цени.

Като последна стъпка се определят настройките на програмата и прецизно се задават права на достъп за всеки потребител. С това работата по внедряване на магазина е завършена и единственото, което допълнително трябва е редовната поддръжка на системата.

Полезни връзки

Лични инструменти