Как да представяме проблемите при продуктите

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Поддръжка на софтуерни продукти е сложна и отговорна задача. За правилната работа на една система е много важно да има качествена и своевременна диагностика на проблемите, като задачата за това се разпределя между потребителите и сервизните компютърни специалисти.

Съдържание

Описание на системата

Компютърната система се състои от няколко основни компонента:

 • Компютър с дефинирани параметри;
 • Операционна система с определен вид и версия;
 • Програмни продукти с различни версии;
 • Сървъри за база от данни, локални или отдалечени. Те са разделени по вид, версия и местоположение;
 • Периферни устройства, свързани към компютъра;
 • Мрежа и други компютри, участници в завършената система;
 • Настройка на цялата компютърна конфигурация.

Всеки един от тези компоненти има свои особености, затова може да играе определяща роля в поведението на цялата компютърна конфигурация.

Проблеми при софтуерните продукти

Софтуерните продукти са част от сложна система и се нуждаят от непрекъснато наблюдение, оптимизация и контрол на тяхната работа. За правилното им функциониране е важно всички останали компоненти от компютърната система да са изправни и работоспособни. Много рядко се вижда проблем, който идва само от един източник, в повечето от случаите е взаимодействие от много различни фактора. Анализът на целия набор от фактори може да разкрие евентуален произход на проблем, свързан с един или друг софтуер.

Информация за системата

При възникване на необичайна ситуация или наличие на проблем, всеки потребител трябва да може да изпрати пълно описание на своята система. Това гарантира, че техническия специалист може да разгледа проблемите в тяхната единна цялост и да определи източника на проблема.
Описанието на системата е желателно да се прави в нейната цялост, тъй като дори дребен елемент може да промени поведението на определен софтуер.

Представяне на необходимата информация

За да се представи правилната информация за компютърната система, всеки потребител или специалист следва да опише системата според изброените въпроси:

 1. Какви са параметрите на компютърната система - процесор, памет и диск;
 2. Каква е самата операционна система, версия (Windows 7 или Windows 10 например), както и дали е 32 или 64 битова;
 3. Актуализирана ли е операционната система. Кога е датата на последната актуализация? Това може да бъде проверено чрез информацията от Контролния панел;
 4. Свързани ли са други устройства – принтери, скенери, камери и други;
 5. Има ли мрежа и как е изградена – чрез рутер, чрез сървър или друга технология – WiFi или кабел?
 6. Какъв софтуер е инсталиран на този компютър?
 7. Какъв е продуктът на Microinvest, с който работите? Каква е неговата версия и от коя дата?
 8. Точно описание на проблема, кога се появява, при какви обстоятелства, примери, попълнени бази от данни, при които се възпроизвежда описаният проблем.

Когато един специалист се запознае с цялата информация за системата, тогава той може да анализира и предприеме мерки за решаване на всеки възникнал казус в една компютърна система.

Полезни връзки

Лични инструменти