Как да преминем от друг продукт към Microinvest

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В голям брой случаи пред потребителите стои дилемата дали да преминат от един софтуер към друг. Този въпрос е от фундаментално значение и е важно да се посочат предимствата и недостатъците на този процес. Понякога клиентите не виждат целия обхват на своята дейност и предимствата на определено действие, затова избират неправилното решение. Чрез настоящия материал ние ще се постараем да посочим най-лесния начин за преминаване към софтуера на Microinvest.

Съдържание

Страх от новостите

Най-често изтъкваният аргумент за запазване на една стара система е неувереност и страх от нововъведенията. Като пример можем да посочим миналото, когато хората масово са се страхували от електричеството, от механизацията и от машините. За тях е било по-удобно да извършват тежки ръчни операции, отколкото да се доверят на нещо ново и непознато. Същият ефект се наблюдава при съвременните софтуерни системи. Въпреки изявените предимства на продуктите на Microinvest, все още съществуват потребители, които се страхуват да преминат към по-новите системи. Те предпочитат да работят с по-стари и ограничени системи, отколкото да направят еднократна стъпка за преминаване към по-новата система. Често дори самата технология е ограничение, например стара DOS система не може да работи чрез Internet и да разрешава отдалечен контрол.

Преимущества

Въпреки собствената предпазливост от новостите в ежедневната дейност на всеки човек има редица удобства и рутинни действия. Чрез въвеждане на по-съвременен програмен продукт голяма част от ръчните операции се автоматизират и се постига по-висока производителност на труда. Когато цялото това действие се съчетае с увеличаване на обема на дейността, тогава се виждат предимствата за по-добрата работа и съответно увеличените приходи. Преминаването към по-съвременна система позволява въвеждането на авангардни практики в работата и анализ на дейността.

Усилия

Преминаването от един програмен продукт към друг изисква определени усилия. Те се делят на две основни групи:

  • Техническа миграция на системата. За удобство на клиентите е важно данните да се прехвърлят от старата към новата система. Това изисква определени действия, но благодарение на възможностите на Microinvest за импорт на данни от универсален Excel файл този процес е лесен и бърз.
  • Обучение на персонала. Всяка система има свой набор от функции. Затова хората, които работят със системата трябва да положат усилия за запознаване с новата система. Предимството, което Microinvest предлага е лесен и удобен интерфейс,бързо обучение на персонала, много и качествена документация на продуктите, примери от реалната работа и дружеско партньорско отношение към клиентите.

Технически изисквания

Технически изисквания за миграция на данните почти няма. Достатъчно е старата система за може да направи някакъв експорт на данни в произволен формат, след това данните да се прехвърлят в Excel и последната стъпка е импорт на данните в продуктите на Microinvest. Предимство е възможността на Excel да прочете много и разнообразни файлови формати, да преструктурира данните, да ги филтрира и полученият резултат да се съхрани като нов файл. Именно от този нов файл се извършва импорта на началните данни за миграция към продукт на Microinvest.

Процедури за прехвърляне на данните

За стартиране на нова система е необходимо да се прехвърлят всички номенклатури и да се присвоят актуалните количества на стоките. Това се извършва чрез следните стъпки:

  1. Експорт на данни от старата програма във файл;
  2. Прехвърляне на този файл в Excel формат;
  3. Изчистване, структуриране и обработка на данните в зависимост от желанията на потребителя;
  4. Чрез меню Редакция/Администриране/Импорт на номенклатури се прехвърлят номенклатурите от Excel файла в базата данни на Microinvest Склад Pro;
  5. Чрез меню Редакция/Администриране/Импорт на операции се създава една операция „Доставка“, която нанася съществуващите количества на стоките в склада. Това е реалния импорт на количествата в новата система.

След изпълнение на тези операции се прави детайлна настройка на системата и целият комплекс е готов за работа.

Ценови предимства

Microinvest е известна като компания с достъпни и разумни цени. Затова ценовото предимство може да бъде разширено чрез въвеждане на допълнителни услуги и техническа помощ от страна на партньорската мрежа на Microinvest. Продуктите на Microinvest не изискват заплащането на периодични абонаментни такси, затова именно тези средства биха послужили за осигуряване на специалист,който винаги да е на разположение за решаване на всеки казус. С няколко думи, вместо да се заплащат такси, всеки клиент може да разчита на съдействие от страна на техническо лице.

Изводи

Microinvest предлага авангардни програмни продукти и системи. Еднократното преминаване от друг продукт към Microinvest е свързано с определени действия, които не са сложни и не отнемат много време. Преминаването към продукт на Microinvest гарантира качествен скок в работата на организацията и затова си заслужава усилията. След еднократното прехвърляне на данните от по-старата система към продукт на Microinvest се забелязва силно увеличаване на производителността на персонала и подобряване на оперативната отчетност. Затова ние съветваме клиентите да направят тази стъпка и да се присъединят към семейството на най-прогресивните продукти.

Полезни връзки

Лични инструменти