Как да проверим активната база?

от Wiki

Версия от 07:00, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Програмните продукти на Microinvest могат да работят с различни видове бази от данни. Възможно е използването на няколко различни бази данни от един и същ вид. Въпросите с управлението и избора на базата от данни е основен за функциониране на продуктите.

Съдържание

Основи на базата от данни

Базата от данни е основното хранилище на въведената в програмата информация. В една база от данни се съдържат номенклатурите, операциите и настройките на една фирма. Базата от данни е централизирана, монолитна, работи като цяло и е независима от работните места.
Всяка от програмите може да работи с неограничен брой бази данни.

Избор на база от данни

В зависимост от вида на сървърите, правата на потребителите на сървъра и предварително създадените бази от данни, прозорецът за избор на база може да се различава. Налични са два принципно различни начина за избор на базата от данни.

  • При бази от тип Access, програмата отваря прозорец, чрез който се избира съответен MDB файл, който представлява базата от данни. В този случай програмата има директен достъп до файла с базата от данни.
  • При SQL сървър, програмата отваря различен прозорец, чрез който са показани всички бази, достъпни на избрания SQL сървър, без папки или други атрибути. В този случай програмата няма директен достъп до файла с базата от данни и получава информацията от SQL сървъра.

Настройка на системата

При част от продуктите изборът на база от данни е достъпна чрез меню от основния екран. При други продукти базата се въвежда в настройката на системата или при съответен екран за връзка с данните. Параметрите за връзка са еднотипни и трябва да се попълнят изцяло (без празни полета).

Особености

Посочената тук информация не отчита различните ограничения, които могат да се прилагат в самата операционна система и SQL сървърите. Възможно е определени бази да се виждат, но да не могат да се използват. Всичко това зависи от настройката на съответния SQL сървър и е подробно описана в документацията на продуктите и презентациите за инсталиране на SQL сървъри.
Желателно е функциите за промяна на базата от данни да се настроят в зависимост от правата на потребителите и да се въведат подходящи ограничения.

Полезни връзки

Лични инструменти