Как да се съобщават грешките

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При внедряване на определен програмен продукт се появяват въпроси и проблеми от различно естество на работа. Съществува технология, която подпомага процеса за бързо и правилно представяне и съответното решаване на възникналите въпроси и проблеми. Тази технология съкращава процеса за анализ и предоставяне на техническа помощ, като гарантира максимално ефективни решения.

Съдържание

Основни положения

При възникване на въпрос е важно да се осигури качествена техническа информация за системата и продуктите. Единствено чрез повтаряне на ситуацията и анализ на работните фактори може да се намери възникналия проблем и да се предложи подходящото инженерно решение. За постигане на целта е важно изпълнението на следните стъпки:

 1. Представяне на качествена техническа информация;
 2. Възпроизвеждане на ситуацията, при която се е получило наблюдаваното явление;
 3. Описание на входните данни и съответните справки, които се получават след извършване на операцията.

Техническа информация

При възникване на въпрос е важно да се осигури качествена техническа информация за системата. Това обхваща компютърната конфигурация, операционната система, натовареност на работа, периферийните устройства и други компоненти. Техническата информация трябва да е пълна и прецизна, за да може да се елиминира въздействието на външните фактори за стабилност на комплекса.

Възникване на проблем

При възникване на определен въпрос е важно да се повтори оперативната ситуация, при която е забелязан съответния проблем. Често това представлява последователност от действия, набор от различни входни параметри или комбинация от използвани операции и функции. Възникването на проблем може да е следствие от определени действия и да се подчинява на следните фактори:

 1. Повторяем проблем. Винаги, когато се изпълни някаква последователност от действия се получава точно същия проблем;
 2. Случаен проблем. Пример за това е внезапно и непланирано прекъсване на връзка по мрежа или друго форсмажорно обстоятелство;
 3. Скрит проблем. Той се получава при едно действие, но се вижда при изпълнение да друга операция, защото отражението на този проблем е в записаните данни.

За правилното разрешаване на възникналите ситуации е важно да се опишат подробно стъпките за получаване на този проблем. Описанието служи на екипите по поддръжка на системите за анализ на причините за появяване на проблема.

Допълнителни средства

Допълнителните средства за анализ на проблемите включват:

 1. Осигуряване на дистанционен сервиз на специалист до работния компютър;
 2. Изпращане на работно копие от базата данни, в която са наблюдавани съответните въпроси;
 3. Предоставяне на снимки на екрана с възникналите проблеми;
 4. Публикуване на копие от log файловете на системата за
 5. Друга информация, която може да е полезна за анализ на ситуацията.

Наличието на такава информация може да подобри процеса на отстраняване на грешките и оптимизиране на продуктите.

Полезни връзки

Лични инструменти