Как клиент сам да си настрои програмите

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest са изградени чрез стандартни средства за управление и популярен, разбираем интерфейс. Това спомага за лесното и бързо въвеждане на техните възможности в действие и олекотено обслужване. Настройката е не е сложна и е достъпна за практически всеки клиент. Чрез няколко напътствия ще укажем възможностите, които има пред крайния клиент за самостоятелно инсталиране и настройка на системата.

Съдържание

Специалисти и клиенти

Като специалист по търговския софтуер може да се дефинира всеки компютърен експерт, който е запознат е запознат в детайли с продуктите на Microinvest. Клиентите от своя страна са отлични търговци, ресторантьори, бизнес хора и потребители, които използват компютрите в ежедневния си бизнес. Затова те отлично умеят да управляват своята дейност, но не са задълбочени специалисти с познания в системите на Microinvest.

Последователност на действие

Ако клиент иска сам да настрои една система, той трябва да изпълни следното:

  1. Да си свали версия на необходимият му продукт от фирмения сайт;
  2. Да инсталира тази версия върху своя компютър;
  3. Да направи основните настройки на системата;
  4. Да въведе пример за действие от своя бранш или практически опит;
  5. На направи базовите настройки на продукти и да започне реална работа с него.

Идеята за самостоятелна настройка на продуктите все повече е популярна сред клиентите. Microinvest се старае да прави своите програми лесни за обслужване и логични за управление. Ето затова много клиенти успяват сами да се справят с инсталацията и настройката на продуктите в своя собствен обект.

Реални и тестови бази от данни

Продуктите на Microinvest могат за работят с много и различни бази от данни. Всяка една база представлява отделна организация и по никакъв начин не влияе на останалите. Затова се препоръчва всички настройки да се правят с тестова база, където произволна грешка няма отражение върху реалната стопанска операция. Съществуването на тестова база от данни подпомага свободното експериментиране върху възможностите на програмата и поведението на всяка една настройка.
След като целият процес се изпълни и настройките са уточнени, тогава клиентите създават реална база данни и в нея въвеждат истинските документи и операции.

Как да си свалим версия на продукта?

Съществуват много възможности за получаване на пълна версия на програмите на Microinvest. Част от информацията е публикувана в настоящата база знания, част от информацията е достъпна на основния сайт на Microinvest. Въз основа на опита, най-добре е да се използва демо пакет, който може да се свали от тук.

Инсталация на програмния продукт

Инсталирането на програмния продукт е една от най-важните стъпки за правилното установяване на системата. Затова Microinvest препоръчва инсталацията да се проведе по стандартния начин, без да се променя нито един параметър (например да не се сменя папката, където продуктът ще бъде инсталиран). За клиента е достатъчно да натиска „Напред“ и да приема предлаганите параметри без изменения. Промяната на определен параметър може само да затрудни работата, особено ако потребителят не е специалист и не знае какво ще бъде действието на избраната от него промяна. Като пример на неудачна промяна може да се покаже изменението на папката за инсталиране на продукта, ако в новата папка няма права за достъп или има други ограничения. В този случай промяната ще наруши стандартната процедура за инсталация и няма да доведе до нищо положително. Затова оставете инсталационната програма да си „свърши“ работата, не и пречете.

Настройка на продукта

Стандартно програмният продукт е настроен за оптимална работа. Това е причината заради която клиентите трябва да правят минимални корекции на възможностите на програмата и минимално да променят конфигурацията. Едновременно с това се препоръчва следното:

  • Промените да се правят една по една, а не много накуп;
  • След всяка промяна да се провери дали поведението на програмата е каквото клиента очаква;
  • При неудачна промяна да се връща предишния вид на настройката, да не се опитва чрез друга настройка да се промени действието на предишната;
  • Всички настройки да се правят върху тестови бази от данни за да не се унищожат реално въведени данни в програмата.

Настройката на програмата е нещо много основно, неправилната промяна на определена настройка може да наруши нейната нормална работа и да създаде затруднения при използването и.

Тестване на системата

Тестването на системата преди реалното започване на работата е нещо много основно. Всеки потребител, клиент, оператор и мениджър трябва да проверят своите функции и да се убедят във възможностите на програмния продукт. Именно това се прави чрез тестова база от данни и въвеждане на примери от практиката. Създаването на тестова база подпомага проследяването на всички процеси върху произволни данни, без страх за нарушаване на реални данни или изкривяване на крайния резултат. Едва след това може да се прецени, че системата е готова за работа и че може да се приведе в нормално състояние.

Какво трябва да знаем

Компютърните специалисти са хора, които ежедневно се занимават с настройката на програмни продукти, хардуер и системи. Затова те бързо могат да решат проблеми, които биха затруднили обикновения потребител. Консултацията с компютърен специалист е нещо важно за правилното функциониране на системата и Microinvest като производител препоръчва всяка една система да бъде настроена или поне прегледана от специалист. Това може да елиминира скрити проблеми, такива, които сега не се виждат, но могат да се появят в бъдеще. Консултация със специалист може да е по-лесна, отколкото дълго самостоятелно търсене на определена функция или настройка.

Лични инструменти