Как се изтрива ред от документ

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

При ежедневната работа често се налага да се изтрие определен ред от документ. В продуктите на Microinvest има технология за изтриване на избрания ред от документ, като има разлика в последователността в зависимост от това дали документът е нов или е в режим на редакция.

Съдържание

Изтриване на ред в нов документ

Изтриването на ред от нов документ и има попълнена таблица със стоки се извършва в следната последователност:

  1. Маркира се определения ред. Това се извършва, като в лявата част на таблицата, срещу избраната стока, се избере целия ред;
  2. Натиска се клавиш Del;
  3. Същото (от точка 1 и 2) може да се постигне чрез едновременното натискане на Ctrl-Del в избрания ред, без използване на мишката;
  4. Потвърждава се изтриването на ред.

Изтриване, промяна и добавяне на стоки може до се извършва неограничен брой пъти в един документ. Преди запис на операцията всички данни се съхраняват в паметта на локалния компютър и нямат никакво отражение в базата. Самият запис съхранява точно данните, които са въведени в таблицата със стоките.

Изтриване на ред в режим на редакция

Технологията за изтриване на ред в режим на редакция се отличава от технологията за изтриване на ред при въвеждане на нов документ. В режим на редакция стоките вече са записани в базата и не е възможно тяхното директно изтриване. Затова се извършва следната последователност:

  1. Зарежда се документа на екрана, в режим на редакция;
  2. Курсорът се позиционира в полето количество на съответната стока, която искаме да изтрием;
  3. Количеството на стоката се установява на 0;
  4. Съхранява се документа.

Продуктите на Microinvest са изградени на принцип, при който нулеви операции не могат да съществуват. Затова всички стоки, които имат нулево количество в документите се изтриват автоматично. Този процес се извършва в момента на запис на операцията. С това стоките, които имат количество 0 при запис се изтриват от документа, тяхното количество се коригира и програмата преизчислява наличностите.

Анулиране на цял документ

Анулиране на цял документ може да се извърши по два различни начина:

  1. В момента на избор на документа има бутон „Анулиране”. Този бутон директно изтрива документа, като автоматично възстановява състоянието преди създаване на този документ.
  2. Определеният документ се визуализира в режим ма редакция. Количествата на всички стоки се установяват на 0 и при запис целият документ се анулира, като неговият номер престава да съществува.

Microinvest Склад Pro Light

При Microinvest Склад Pro Light има допълнително удобство за изтриване на един ред от документ. Там е въведен кратък клавиш за маркиране на определен ред, като този клавиш замества нуждата от щракване с мишката за маркиране на реда.
Самата последователност за изтриване на стоката е същата, както при другите продукти, единствено маркирането може да се извърши с мишка или с клавиатура.

Особености

При изтриване на ред в режим на редакция трябва да се има предвид последващото преизчисляване на количества, средни цени и други параметри. Програмата извършва тези процеси автоматично, като от операторите се очаква да проверят данните след такава операция.

Полезни връзки

Лични инструменти