Как се прави Ревизия?

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Ревизията е една от най-важните операции в реалната дейност на предприятието. С помощта на Ревизия се задава началното състояние на обекта и се внасят корекции по фактическото количество на стоките. След операция Ревизия се приема, че новото състояние на складовата наличност съответства на реалното количество.

Съдържание

Основа на ревизията

Ревизията се основава върху сравнение на две количества – количеството в програмния продукт и изброеното количество в склада. Въз основа на разликата между двете количества се формира документ с крайна сума, която може да бъде положителна при излишък или отрицателна при недостиг от определени материали.

Ревизия в момента

Практически ревизията се извършва единствено в момента. Количеството се сравнява в преброеното е незабавно се формира разлика. Ако моментното състояние се промени, то резултатите от ревизията няма да са правилни, защото сравнението няма да отрази моментното изменение.

Ревизия със задна дата

Практически ревизията със задна дата е химерна задача. При следващия пример може да се разбере невъзможността за правилно изчисляване на разликите:

  1. В понеделник сутринта има 10 броя от Стока 1;
  2. В понеделник по обяд има 7 броя от Стока 1, 3 броя са продадени;
  3. В понеделник след обяд има 17 броя от Стока 1, 10 броя са доставени;
  4. В понеделник вечерта има 15 броя от Стока 1, още 2 са продадени.

В този момент, ако в операция посочим, че в понеделник са преброени 13 броя не става ясно към кой момент е това преброяване. Ако е било към началото на деня, то разликата е +3 (излишък), ако е било към края на деня, то разликата е -2 (недостиг).
Тук е важно да се обърне внимание, че този пример не се отнася към определен софтуер, това е пример от практиката и той се получава от фактическото състояние на дейността.

Пълна ревизия

В програмните продукти на Microinvest има специална настройка „Пълна ревизия”. От особено значение е да се разбере нейното действие, защото тя работи по изискванията за инвентаризация на магазините.
При стандартната ревизия се предполага, че в един документ се отбелязват само разликите в количествата на стоките. Ако няма разлика в количеството, стоката не участва в операцията. Но по този начин, ако една стока въобще липсва в склада, то операторите не я броят, тя също не участва в операцията и практически не се извършва ревизия с тази стока. Това в определени случаи е неправилно, защото стоката съществува като количество в програмния продукт. Затова в магазините се използва функцията „Пълна ревизия”. Тя работи по следния начин:

  1. Всички стоки задължително се изброяват;
  2. Извършва се една единствена операция ревизия;
  3. Стока, която не участва в документа се приема, че липсва и нейното количество се свежда до нула.

По този начин след такава ревизия остават само преброените количества от стоки.

Особености

При запис на документ за Ревизията се съхраняват само разликите в количествата. Това е съвсем стандартна технология, защото същността на ревизията е да отрази разликите в стоките. При наличност от 10 000 артикула и разлики при 50 от тях е логично да се запишат само различните 50 артикула с техните параметри.
Също така ревизия не може да се редактира във вида, в който е била въведена. Могат да се променят разликите между стоките, но не и предишното състояние.
Продуктите на Microinvest позволяват ревизията да се извършва на части, т.е. да се правят отделни ревизии на отделни артикули.

Полезни връзки

Лични инструменти