Как се правят отчети в Crystal и Excel?

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Една от важните характеристики на продуктите на Microinvest е възможността на различни партньори, специалисти и клиенти сами да променят и изграждат отчети и документи. Технологията е открита и свободна и не се нуждае от никакво допълнително заплащане към Microinvest.

Съдържание

Външни отчети и документи

Microinvest позволява промяната и добавянето на следните класове отчети и документи:

  1. Промяна на вградените документи в Crystal Reports формат;
  2. Промяна на вградените документи в Excel формат;
  3. Добавяне на външни Excel или Crystal Reports документи;
  4. Създаване на индивидуални Excel отчети;
  5. Създаване на справки по поръчка;
  6. Други.

Документи в Crystal Reports формат

Основната част от документите, които програмата печати са направени чрез Crystal Reports и са отделени във файлове. По този начин всеки потребител може да модифицира един документ според своите нужди и изисквания. За да бъде променен такъв документ е достатъчно съответния файл да бъде отворен, и да се внесат необходимите корекции в него. Пълната информация за технологията и структурата на файловете е поместена на сайта в меню Документация/Информация за партньори. Файловете с документите се съхраняват в папка Documents в текущата инсталация на Microinvest Склад Pro.

Документи в Excel формат

Малка част от документите са изградени като активни Excel файлове. Отново на сайта, в меню Документация/Информация за партньори има описание на тяхното взаимодействие с програмата и начин на функциониране. Excel документите представляват отделни файлове, които могат да се променят от потребителите и да се приспособяват според индивидуалните изисквания. Файловете с Excel документите се съхраняват в папка Templates в текущата инсталация на Microinvest Склад Pro.

Добавяне на документи

Microinvest Склад Pro позволява добавяне на допълнителни документи в Excel или Crystal Reports вид, които не са били част от стандартната инсталация на програмния продукт. За да се осъществи това действие трябва да се изпълни следната последователност:

  1. Създаване на необходимия документ като самостоятелен файл;
  2. Копиране на този файл в съответната папка на продукта. Папките са указани в по-горната информация;
  3. Отваряне на меню Редакция/Администриране/Диспечер на печата и присвояване на новия документ към избрана операция.

Индивидуални Excel отчети

Специфична част от Excel документите представляват самостоятелни справки. В своята същност те не се различават от документите в Excel формат, но са ориентирани към обработка на резултати и обикновено съдържат таблици с данни. Excel отчетите са мощен инструмент за съставяне на индивидуални справки по шаблон, като често могат да съдържат и допълнителна обработка на данните. Файловете се съхраняват в папка Templates на текущата инсталация на продукта. След поставяне на нов отчет в тази папка, при следващото си зареждане програмата поставя новите отчети в Мениджър на справките и те стават част от стандартните функции на продукта. Документацията на тези отчети е аналогична на документацията на Excel документите.

Справки по поръчка

Отделна част от справките на програмата са така наречените „Справки по поръчка”. Това са самостоятелни XML файлове, които съдържат директни SQL заявки към базата от данни и показват резултати в табличен вид. Основното приложение на тези файлове е създаването на справки и дори на Crystal Reports документи, като всичко може да се изгради по индивидуална заявка на отделен клиенти. Справките по поръчка се появяват в Мениджър на справките и стават неделима част от функциите на самия продукт. На сайта, в меню Документация/Информация за партньори има описание на тяхното взаимодействие с програмата и начин на функциониране. Обикновено тези отчети се разпространяват в MUR формат (Microinvest User Reports).

Полезни връзки

Лични инструменти