Как се редактира производство

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Поради специфичните особености на процеса, документите за производство и сложно производство в Microinvest Склад Pro не могат директно да бъдат редактирани. Все пак съществува технология, която позволява корекция на документите, стоките, количествата и себестойността.

Преди да се правят изменения в документ за „Производство“ или „Сложно Производство“ е желателно оригиналния документ да се отпечати на хартиен носител или операцията да се експортира в някой от различните формати за експорт.

Съдържание

Особености и правила

Документ за производство не може да бъде редактиран, но е възможно да се изпълни следната последователност:

  1. Отпечатване на текущия документ;
  2. Анулиране на производството;
  3. Повторно въвеждане на документа за производство с необходимата дата и внесени изменения.

Производство

Чрез меню Редакция/Повторен печат/Производство/Производство се разпечатва копие на документа за производство, който желаем да бъде анулиран. Чрез меню Редакция/Повторен печат/Производство/Производство се избира същия документ и се натиска бутон „Анулиране”. Операцията за производство се изтрива от базата от данни. След това отново се въвежда операцията, вече с коригирани данни и се издава документ. Програмата изпълнява производството с променените данни, като по този начин постигаме търсената цел за промяна на производството.

Сложно производство

Същата технология е валидна и при редакция на сложно производство.

Полезни връзки

Лични инструменти