Калкулационни карти

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Nutrition Calculator е съвременно приложение за изчисляване на хранителната стойност на продуктите според въведените в Microinvest Склад Pro рецепти и на базата на използваните суровини. Работата с продукта е много специфична и затова е описана подробно в настоящата статия.
Microinvest Nutrition Calculator внася изменения в структурата на базата от данни, затова този процес е важно да се познава, особено ако се планира прехвърляне на базата от един сървър към друг.

Съдържание

Принцип на работа

Microinvest Nutrition Calculator прави калкулация на основните хранителни характеристики на продуктите. За целта се задават базовите характеристики на суровините:

 • Калории;
 • Мазнини;
 • Въглехидрати;
 • Белтъчини.

Допълнително се задават процентите на загуби при студена и термична обработка на суровините. В програмата са активни само въведените в Microinvest Склад Pro рецепти, затова номенклатурата е силно оптимизирана и работата е лисна и бърза.
Microinvest Nutrition Calculator не изисква никакви настройки за връзка с база или други параметри. Всички данни се синхронизират с Microinvest Склад Pro и се използва активната в момента база.
Microinvest Nutrition Calculator е безплатен продукт, не изисква лицензи за работа.

Съобразени с локалното законодателство

Microinvest Nutrition Calculator отпечатва документи, съобразени с локалното законодателство и съдържащи специфични реквизити. Никаква част от въведените в програмата проценти и други данни не участват в разхода на суровините от рецептите на Microinvest Склад Pro, затова може да се каже, че продуктът е направен единствено за поддръжка на документалната част на производството, на ниво проверяващи органи и счетоводни документи.
Продуктът работи като надстройка на основната програма, неговата база данни е подчинена на данните, въведени в Microinvest Склад Pro. Затова Microinvest Nutrition Calculator може да се инсталира и използва единствено на компютри с работещ Microinvest Склад Pro.

Модифицирана база данни

При първоначално стартиране на Microinvest Nutrition Calculator, продуктът проверява версията на базата данни. След това следва модификация, която се състои в добавяне на няколко допълнителни таблици в базата данни:

 • GoodsNutritions;
 • RecipeInformation;
 • RecipeItems.

В тези таблици се съхранява допълнителната информация за обработка на рецептите. Таблиците са така направени, че не пречат на работата на основните продукти и са в хармония с цялата система.
Допълнителните таблици имат специално значение при конвертиране на базата от един сървър към друг. В този случай е необходимо еднократно стартиране на Microinvest Nutrition Calculator в новата база от данни за да бъдат създадени същите таблици. В противен случай програмата DBConvert няма да намери съответствие на таблиците в базата и няма да може да продължи своята работа. Процедурата за конвертиране на данните е:

 1. Създава се чиста база приемник в желания сървър;
 2. Стартира се еднократно Microinvest Nutrition Calculator в новата база;
 3. Стартира се DBConvert за пренасяне на информацията от старата база в новата.

С това процедурата е успешна.

Пълен набор документи

Microinvest Nutrition Calculator позволява отпечатване на няколко специфични документ:

 • Калкулационна карта на блюдото;
 • Технологична карта на блюдото;
 • Разходна карта на блюдото;
 • Други индивидуални документи, придружаващи процеса на производство в кухнята на заведението.

При генериране на тези документи може да се въведе допълнителна информация за технологията за изготвяне, например описание на времето, последователност на действията, упътване за персонала, специфични процеси и други.
Информацията, която е отпечатана е строго специфична за този продукт и не влияе върху другите продукти и техните разходни норми.
Microinvest Nutrition Calculator работи без значение от настройките за автоматично производство, работа с отрицателни количества или други финансови параметри. Продуктът е напълно независим и строго специализиран.

Други

Microinvest Nutrition Calculator е тясно специализирана програма в помощ на готвачите, технолозите и работниците в кухнята. Продуктът издава няколко специализиране документа, математически калкулира основните хранителни стойности на блюдото и улеснява процеса за съставяне на технология на производството. Microinvest Nutrition Calculator е безплатен и много удобен за работа. Възможността за еднократно въвеждане на данните и постоянна модификация на процентите дава отлична възможност за адаптиране според нуждите на всяко предприятие за обществено хранене.

Полезни връзки

Лични инструменти