Картинки към стоките

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Натрупаният практически опит показва че използването на графични пиктограми на стоките в ресторанти или магазини силно ускорява процеса на работа, увеличава ефективността на операторите и подобрява цялостната работа с програмните продукти. Визуалният избор на стоки е от решаващо значение за постигане на висока скорост, особено при заведения за бързо хранене или специализирани магазини. Допълнително предимство е намаляване на грешките, породени от неправилен избор на съответен елемент или необходимост от взиране и разчитане на надписи.

Съдържание

Фронт офис или Бек офис

Важно решение е къде се използват пиктограми към стоките и какво е тяхното приложение. И докато сервитьорите могат да избират храни и напитки с един бутон, то съответните администратори, управители и мениджъри се интересуват от таблични справки, цени и финансови параметри, които нямат връзка с външния вид и представяне на стоките. Затова графични функции за избор на стоки са въведени към фронт офиса на системата и отсъстват от мениджърските работни места.

Психологически момент

Красивият дизайн и авангарден визуален стил подпомагат работата на операторите. Наличието на пъстър набор от възможности, графичен вид на стоките и правилно структурирана подредба на бутоните увеличава производителността на хората, които изпълняват ежедневни дейности. Също така е доказано, че определена информация се намира по-лесно като изображение, отколкото като текст. Затова освен чисто психологическото мнение за приятна работа с продукта, въвеждането на графични пиктограми към стоките има и директно позитивно влияние върху работата на персонала.

Библиотеки с картинки

Дизайнерите на Microinvest са създали и поддържат обширна библиотека с изображения на най-популярните стоки. В тази библиотека са включени много от световните продукти, както и редица стандартни продукти за ресторанти, кафета, барове и други заведения за обществено хранене.
Картинките са класифицирани по категории, разделени са на отделни групи и имат по няколко размера. Библиотеката непрекъснато се развива и обогатява и може да бъде изтеглена от тук.

Отношение на операторите

Проучванията показват че отношението на операторите към визуалното представяне на стоките е силно положително. От една страна това улеснява тяхната работа, от друга страна създава приятна работна среда. Възможността да се види познато лого на продукт върху всеки отделен бутон е акцент, който бързо се изтъква като преимущество на работната среда.

Отношение на клиентите

Въпреки, че случайните клиенти и посетители на заведението не гледат директно екрана на компютъра, възможността за графично представяне на продуктите е предимство. Това е най-отчетливо в ресторанти и други обекти, където компютърът стои на бара и се вижда от салона. В този случай пиктограмите с познати марки и елементи от менюто подобряват усещането и общата представа за предлаганите продукти.

Изводи и препоръки

Изводите от въвеждане на графично лого към продуктите са няколко:

  • Подобрява се работната среда на операторите;
  • Минимизират се възможностите за грешен избор на стока;
  • Създава се по-красив интерфейс;
  • Ускорява се избора на стоките.

Препоръките от практиката са следните:

  • Когато има възможност е за предпочитане графичен знак на стоката пред текстово описание;
  • Въвеждането на картинки не отнема време, особено че има готови ресурси и пакети;
  • Предимствата са несъмнени и не изискват допълнителни вложения.

Полезни връзки

Лични инструменти