Касов апарат като работно място

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съществува технология за максимално бюджетна автоматизация на търговски обект при която операторите работят на касов апарат, докато компютърът следи количественото съотношение и цените на стоките. В този случай използването на компютри е минимално, като основната част от продажбите се изпълняват чрез касови апарати или специализирани касови терминали.

Съдържание

Основа на технологията

Система с работно място касов е хибридна система, при която компютрите отчитат продажбите, извършени чрез касови апарати с търговски възможности. Данните се предават от и към компютърна система, която ги обработка и получава реално количествено състояние на складовите наличности. Касовият апарат е работно място, което е подчинено на основната система.
Всички данни се съхраняват в централната база данни, справките се изпълняват от компютъра, обработката на данните е централизирана в компютърната система.

Предимства на касовия апарат

Съществуват само две предимства на система с водещи касови апарати:

 1. По-ниска обща цена на цялата система защото вместо компютри се поставят касови апарати при касиерите;
 2. Възможността за работа с елементарни клавиши и почти нулево обучение на персонала.

Указаните предимства с удобни при малки магазини и сравнително не голяма номенклатура на стоките. Също така е важно да се определи модела на касовия апарат за да може да се изпълняват рутинните функции на търговския обект.

Недостатъци на хибридна система с касов апарат

Недостатъците на посочената технология на работа са много:

 1. Вероятността за допускане на разнообразни грешки, например сканиране на непознат баркод или погрешно въвеждане на артикул или цена;
 2. Силно затрудненото търсене на стоките при липсващ код или баркод;
 3. Ограничените възможности на касовия апарат по отношение на видовете отстъпки и работата с клиентски карти. Остават възможни единствено стандартните отстъпки като % или сума. Разпознаването на клиентите е трудно или невъзможно;
 4. В повечето ситуации работата е чрез зареждане на стоки и отчитане на продажби. Това елиминира възможността за наличност в реално време;
 5. По-неустойчивата система, особено когато касовите апарати нямат постоянна връзка с компютъра.

Освен посочените проблеми, касовите апарати ограничават и скоростта на обработка на операциите. По този начин цялата ефективност на системата е ограничена и сведена до възможностите на касовите апарати.

Режими на работа на системата

Съществуват два основни принципа на работа на търговска система, чийто работни места на продавачите са основани на касови апарати:

 1. On-Line работа в реално време чрез директен обмен между касовия апарат и компютърната система. В този случай при всяка продажба касовия апарат изпраща запитване към компютърната система. В замяна на това получава самата стока, нейната актуална цена и други параметри. Това е оптималния режим на работа защото винаги има прецизна информация. В този случай е необходима постоянна и стабилна мрежа между касовите апарати и компютрите;
 2. Off-Line работа с отваряне и приключване на смени. Това е вариант, при който сутрин в касовия апарат се предават всички стоки (отваряне на смяна), те се запазват в неговата локална памет, през деня апаратът работи самостоятелно и натрупва продажбите, вечер продажбите се предават към компютърната система (приключване на смяна) и се обработват в нея. Така има обобщаване на дневните продажби и напълно автономна работа през работното време. Обменът между касовия апарат и компютъра може да е чрез мрежа или самостоятелно чрез USB Flash устройство.

Изборът на режим на работа зависи от функционалните възможности на касовия апарат. Специалистите могат да определят единствено правилата за обмен, часовете на комуникация и използваните средства.

Списък на поддържаните апарати

Обменът с касов апарат се извършва чрез Microinvest Utility Center. Текущата версия на програмата поддържа следните типове касови апарати:

 • Alpha 400K от Мултисофт;
 • Орион 110К, Орион 200К;
 • Datecs MP 500 Plus;
 • Касби 02К, Касби 02Ф, Касби 03М;
 • Меркурий 130, Меркурий 140;
 • WAB 04RK

Настройката на всяко устройство се изпълнява по неговата индивидуална документация.

Изводи

Въпреки предимството на ниската цена на търговския комплекс, при тази технология има сериозен компромис с възможностите на цялата система. Система от този тип е допустима единствено при микро магазини, които все още не могат да си позволят пълноценна система и приемат този вариант за временно решение.

Полезни връзки

Лични инструменти