Кирилизиране на POS принтер

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Печатът на POS принтери се извършва чрез директно управление на принтера чрез неговия индивидуален комуникационен протокол. В този режим на работа се използват вградени в Microinvest Склад Pro Light (или Microinvest Device Manager) драйвери за управление на устройството. Този вграден драйвер управлява принтера посредством набор от команди и изисква определени настройки.

Съдържание

Видове печат

Печатът на документ върху определен принтер може да се раздели на два класа:

 1. Печат в текстов режим, когато към принтера се изпраща текст. Принтерът сам обработва текста със своите вградени шрифтове и печати с максимално висока скорост и качество. Това е стандартният режим на работа при POS принтери и се препоръчва от производителите на принтерите;
 2. Печат чрез драйвер. В този случай компютърът обработва текста и го представя във вид на графика (матрица от черни и бели точки). Тази графика се предава на принтера, който печати матрицата, без да интерпретира текста. В този случай шрифтовете се обработват от компютъра, като принтера въобще не анализира информацията. Основният недостатък на този метод е предаването на огромно количество информация и значително по-бавната работа на принтерите.

Продуктите на Microinvest могат да използват и двата режима на работа, като силно се препоръчва първия режим на работа.

Кодови таблици

Всеки принтер може да получи определен текст от компютъра. Важно е да има правилна съпоставка на получения и отпечатания от принтера текст. Затова служат кодовите таблици. Те са подреден набор от букви и символи на определен език, което позволява синхронизация на изпратения и отпечатания текст. При кирилицата съществуват следните 3 стандарта за кодови таблици:

 • MIK. Това е най-старата кодова таблица, която е използвана от продукти под DOS;
 • CP866. Модифициран вариант на кодовата таблица MIK, останал от продуктите под DOS;
 • CP1251 или Default. Това е актуалната кодова таблица в Windows за представяне на кирилицата.

Продуктите на Microinvest поддържат всички кодови таблици на кирилица. При настройката на принтера е важно да има пълно съвпадение на кодовата таблица. Това е задължително условие и гарантира правилното представяне на всички символи.

Хардуерна настройка

При голяма част от принтерите съществува настройка на кодовата таблица посредством набор от ключета (DIP Switch), скрити зад капак или от долната страна на принтера. Ключетата се преместват в необходимата комбинация, след което принтерът се изключва, изчаква се 30 секунди и се включва отново. В общия случай това променя кодовата таблица в съответствие с документацията на устройството. Препоръчителната кодова таблица е Windows CP1251. Ако тя не е достъпна се избира MIK и в краен случай CP866. Същата кодова таблица се поставя в настройката на програмния продукт Microinvest Склад Pro Light.

Софтуерна настройка

При друга част от принтерите не съществуват ключета за промяна на настройката, но има сервизен софтуер, който променя вътрешните параметри на принтера и неговата работна кодова таблица. Стандартно такъв софтуер се предоставя заедно със самия принтер, съществува специализирано сервизно CD, което променя настройките на принтера без превключване на ключета. Чрез това CD се избира препоръчителната кодова таблица да е Windows CP1251. Ако тя не е достъпна се избира MIK и в краен случай CP866. Същата кодова таблица се поставя в настройката на програмния продукт Microinvest Склад Pro Light.

Настройка чрез скрипт

Ако възможностите за хардуерна или софтуерна настройка са недостъпни се използва настройка чрез изпращане на контролен символен код. Тази настройка се основава върху метода „Проба-Грешка” и разчита на спазването на POS стандарт за превключване на кодовата таблица в принтера. Този стандарт позволява динамично сменяне на символите в изпълнение на сервизна команда и в съответствие с определен параметър. За да се провери възможността за настройка със скрипт се изпълнява следното:

 1. В настройката на принтера се попълват следните команди в полетата Header 1 до Header 4:
  • В Header 1 се въвежда: <ESC>t<CHR0A>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЮЯ
  • В Header 2 се въвежда: <ESC>t<CHR07>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЮЯ
  • В Header 3 се въвежда: <ESC>t<CHR11>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЮЯ
  • В Header 4 се въвежда: <ESC>t<CHR10>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЮЯ
 2. Установява се кодировка Default. Отпечатва се теста на принтера. Ще се появят 4 реда с текст. Ако съответния тест в определен ред се чете правилно, значи тази команда трябва винаги да се поставя в Header 1 на този принтер и тя превключва принтера в кодова таблица Windows 1251;
 3. Установява се кодировка MIK. Отпечатва се теста на принтера. Ако съответния тест се чете правилно, значи тази команда трябва винаги да се поставя в Header 1 на този принтер и тя превключва принтера в кодова таблица MIK/DOS;
 4. Установява се кодировка CP866. Отпечатва се теста на принтера. Ако съответния тест се чете правилно, значи тази команда трябва винаги да се поставя в Header 1 на този принтер и тя превключва принтера в кодова таблица CP866.

Други настройки

Съществуват и други настройки, които влияят на кодовата таблица. При някои принтери има възможност за избор на държава, което от своя страна сменя кодовата таблица на принтера. Важно е да се знае, че при всяка промяна на настройка на принтера е задължително неговото изключване и последващо включване към захранването. Също така кодовите таблици могат да имат различни имена, като съответствията са следните:

 1. Windows Default, Windows 1251, Windows CP1251 и CP1251 са една и съща таблица;
 2. DOS Cyrillic, MIK и NLS Cyrillic са еквивалентни;
 3. CP866 и NLS 866 представляват аналози.

Проверка на принтера

В практиката често се среща ситуация, при която не може да се определи кодовата таблица на принтера. За решаване на този проблем се използва следната технология:

 1. Изключва се принтера от неговия бутон;
 2. Натиска се бутона за придвижване на хартията и се задържа;
 3. Включва се захранването на принтера, докато се задържа бутона за придвижване на хартията. Принтерът изпълнява тест на своите възможности и разпечатва диагностика. В тази диагностика обикновено е отпечатана кодовата таблица на принтера.

Тази последователност е проверена от практиката и работи на почти всички принтери.

Полезни връзки

Лични инструменти