Клиент, но не на всяка цена!

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съществуват много клиенти, които непрекъснато се оплакват от един или друг програмен продукт, постоянно сменят програмите и не могат да получат завършено работещо решение. Този феномен е широко известен и трябва да се контролира прецизно при внедряване на продуктите на Microinvest. Клиенти от този тип заемат 80% от времето на специалистите, като носят едва 15% от приходите. И се оказва, че техническите специалисти отделят най-много внимание на хората, които носят минимални приходи. В същото време лоялните клиенти са подценени и не получават необходимото внимание (за сметка на другите), а те нямат необосновани претенции. И като резултат се обръща повече внимание на клиентите и хората, които го заслужават по-малко. Допълнително тези хора не способстват за развитието на продуктите и вместо да се насочат повече усилия в тази посока, техническите специалисти губят ценно време с тях.

Съдържание

Клиентите, които винаги са недоволни

Съществуват определени клиенти, които винаги са недоволни от предлаганото решение. Точно те имат непрекъснати претенции към софтуера и изискват много и постоянни промени. Най-общото за тези клиенти са техните постоянни изисквания за изменение на софтуера, които в повечето от случаите са напълно индивидуални и необосновани. Едновременно с това не се спазват технологиите, предвидени от производителя и се акцентира върху нереални слабости на софтуера. При тях е специфично постоянното отричане на възможностите и акцентиране върху една или няколко индивидуални функции.

Как да познаем такъв клиент?

Разпознаването на клиент от този тип е много лесно. Това са фирми или мениджъри, които:

  1. Непрекъснато сменят софтуера. Те не могат да харесат нито една система, във всяка технология търсят само недостатъци и по никакъв начин не се съобразяват с проектните ѝ възможности. Вероятността за цялостен успех при тях е минимална;
  2. Не се спазва технологията на работа, предвидена от производителя на софтуера, вместо това се предлагат алтернативни схеми, която са плод на индивидуални предпочитания. Този парадокс пречи на конструктивния принцип за анализ на задачата и получаване на готово решение.

Разпознаването на клиент от този вид е много важно, защото това може силно да опрости процесите. Понякога сервизният специалист прави много промени, непрекъснато предлага работещи решения, но получава единствено: „А тук не може ли да се направи ето така?“. И процесите започват отново. Въпреки, че съществува правилна технология за решение, специалистите трябва да изкривяват принципите на работа в следствие на неясни изисквания. А след като тези изисквания са изпълнени, на тяхно място се появяват нови, отново необосновани изисквания. Процесът продължава безкрайно и никога не завършва с резултат.

Правилното решение

Ако един програмен продукт съществува в готов вид и се предлага на пазара, това означава, че той изпълнява своето предназначение. Производителят на решението (софтуер и хардуер) има определена обработка на процесите и технология на операциите. Затова клиентите трябва да се стремят към правилно обслужване и обработка на процесите по начина, който е предвиден от производителя, а не към собствена механизъм, понякога измислен без необходимия анализ на всички параметри на задачата. Това спестява много затруднения и при всички положения скъсява времето за внедряване и обслужване на произволен софтуерен продукт.

Проектен подход

При определени обстоятелства клиенти от този тип могат да се вкарат в нормите на проект. Всички необходими задачи се описват като входни и изходни данни, набор от справки и документи, цялостна картина на резултатите. След това всяка една от задачите се прехвърля към някой от продуктите, например:

  1. Доставките и документите към Microinvest Склад Pro;
  2. Продажбите и плащанията към Microinvest Склад Pro Light;
  3. Етикетите и картите към Microinvest Баркод Принтер Pro;
  4. Други задачи към други продукти.

Създава се технология за работа и на оператора се предлагат процедури за изпълнение на всяка една от задачите. Това дава резултат, като целият процес се описва от технически специалист, а не от клиент. Към клиента се изпраща процесът, а той стриктно следва описания принцип.

Изводи

Внедряването на един програмен продукт е комплекс от инсталация на програми, адаптация на процеси и технология на работа. Чрез правилен подход, анализ на клиента и предлагане на решения може да се постигне много по-добър резултат, отколкото при непрекъснато лутане сред предложения, възможности и промени в програмата.
Бизнес моделът на Microinvest отрича наличието на клиенти от такъв тип. Те по-скоро пречат на правилното развитие на софтуера, израстването на партньорите и цялата еко система от партньори, клиенти и продукти. Клиенти, които винаги са недоволни „изяждат“ основна част от времето, а не носят необходимия приход. За загубеното от тях време могат да се спечелят много нови клиенти, това е по-добрият път за развитие на бизнеса.

Полезни връзки

Лични инструменти