Клубна система с предплащане

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest предлагат огромни възможности за дефиниране и управление на клубна система чрез клиентски карти. С помощта на прости средства и правилна настройка на продуктите може да се постигне отличен резултат в практическата работа с продуктите.

Съдържание

Описание

Клубната система с предплащане позволява всички клиенти да поръчват в заведението и да плащат с индивидуална карта, която съдържа предварително внесена от клиента сума. При излизане от заведението оператор прочита картата, проследява консумацията и възстановява неизразходвания остатък от сумата.

Технология на работа

Технологията на работа е лесна и много стабилна:

  1. При вход в заведението се връчва по една клиентска карта на всеки посетител;
  2. Клиентът заплаща входна сума. Сумата за съответната карта се въвежда чрез меню Авансово плащане;
  3. При всяка поръчка сервитьорите вземат картата на клиента, чрез нея маркират съответните ястия, проверява наличността по картата и незабавно приключват сметката чрез Авансово плащане. От своя страна това намалява натрупаната в Авансово плащане сума;
  4. При необходимост клиентът повтаря точка 2 за да презареди сумата по своята карта;
  5. При изход от заведението оператор прочита картата и отчита остатъка по нея.

Видове карти

Предложената система е съвместима с всички видове карти – с баркод, магнитни, RFID или чип карти. За коректната работа на целия комплекс е достатъчна правилна настройка на четците и идентификационния номер на картата. Технологията е напълно съвместима с въвеждането на клиентски карти и няма разлика спрямо стандартните средства за управление на клиентите.

Съвети

Тази технология се нуждае от елементарни настройки на работните места. За прецизно дефиниране на организация на процесите е желателно да изпълните следните стъпки:

  1. В цялото заведение да се дефинира една единствена маса. При наличие на карти не е необходимо да разделят сметките по маси;
  2. На всички работни места на сервитьорите да се забрани възможността за въвеждане на междинна поръчка на клиент. Всяка сметка се открива и незабавно се закрива с Авансово плащане;
  3. На изхода на обекта се извършва единствено внасяне на Авансово плащане.

С това цялата настройка на системата е завършена. Картите се създават предварително, в помощ на този процес може да е импорт на партньори чрез Excel файл.

Полезни връзки

Лични инструменти