Клубни системи

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В реалния живот съществуват няколко вида клубни системи за клиентите. В зависимост от тяхното приложение или вид на действие клубните системи могат да се разделят на:

  1. Клубна система, осигуряваща отстъпки;
  2. Клубна система, осигуряваща статус на обслужването;
  3. Клубна система с предплащане;
  4. Клубна система без предплащане;
  5. Други.

Съдържание

Клубна система, осигуряваща отстъпки

Най-често в практиката се изгражда система за привличане на клиенти, основана върху клиентски карти. Притежателите на клиентски карти могат да използват определени отстъпки при закупуване на стоки и услуги, както и да имат преференциални цени за извършваните от тях операции. Този вид клубна система е основана върху дефинирането на множество партньори, прикрепването на клиентска карта към съответния партньор и поставяне на отстъпки в проценти, ценови правила и ценови групи на съответния партньор и карта. Работата с продуктите не се отличава от стандартната, с това изключение, че в началото на операцията се прочита картата на клиента. В зависимост от въведените условия се определя и процента отстъпка на картата.

Клубна система, осигуряваща статус на обслужването

Често се случва картите да служат не само за директно прилагане на отстъпки или специални цени, но и за промяна на статуса на обслужването. Чрез въвеждане на клиентски карти е възможно да се определят индивидуални срокове за плащане на задълженията, да се натрупват електронни точки (които след това се превръщат в реални пари) и други предимства при обслужване на този вид картодържатели. Работата с продуктите не се отличава от стандартната, с това изключение, че в началото на операцията се прочита картата на клиента. В картона на клиента и ценовите правила се въвеждат съответните отстъпки, по които ще работи програмата.

Клубна система с предплащане

Клубната система с предплащане е авангардна технология за автоматизиране на обслужването с въвеждане на карти, които реализират плащане на стоките в рамките на определен лимит. Картата са зарежда с определена сума и клиентът изразходва от тази сума до момента, в който картата изчерпа своя кредит. Предимството на тази технология е отличната защита за собствениците на заведението, недостатъкът е тристъпалната система за работа (зареждане на картата, използване на лимита за покупки, финално отчитане на картата). Предплащането използва функциите да въвеждане на авансово плащане от съответен партньор, където самият партньор е асоцииран към клиентска карта.

Клубна система без предплащане

Алтернативна система позволява на всички клиенти да получават карта при вход в съответния клуб или заведение, да трупат сметките върху тези карти и на финала да отчитат покупките, като касиер калкулира продажбите и закрива задължението на картите (клиентите).

Особености

Всички описани системи могат да се реализират чрез средствата, които са изградени в продуктите на Microinvest. Важно е да се отбележи, че част от системите могат да се комбинират и да се използва най-ефективната система за управление на клиенти и отстъпки. При настоящите технологии се използват карти, като срещу всяка карта има предварително дефиниран индивидуален партньор.

Справки

Тъй като всяка карта съответства на определен партньор, то и справките за активността и операциите по карти се извършват на ниво партньори. Програмата дава преимущество да се наблюдава конкретните операции за всяка една карта и всеки един партньор.

Полезни връзки

Лични инструменти