Кога се активират отстъпките

от Wiki

Версия от 12:46, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Microinvest предлага мощна система за отстъпки, базирани върху различни критерии. По своята си същност отстъпките коригират цени, суми, проценти или натрупват бонусни точки. В зависимост от своя вид, отстъпките се прилагат в различно време, според следната таблица:

  • Ценови групи. Ценовите групи се активират при избор на обект и партньор;
  • Отстъпки в проценти. Отстъпките в проценти са свързани с партньора и се активират когато се избере партньор;
  • Ценови правила. Ценовите правила са свързани с операцията и се активират при запис на операцията.

Съдържание

Ценови групи

Ценовите групи предлагат различна цена за всеки обект и всеки партньор. Затова активирането на ценовите групи се извършва в момента, когато се избере съответен обект и партньор. При попълване на стоките в операцията се прилага индивидуалната ценова група за обекта/партньора. Сумата от отстъпката се вижда веднага, още с въвеждането на избраните стоки.

Отстъпки в проценти

Отстъпките в проценти са свързани с индивидуалния партньор на операцията. Затова тези отстъпки се прилагат след избор на партньор, при въвеждане на стоките в таблицата с операциите. Те попълват колоната с отстъпка в проценти. Сумата от отстъпката се вижда веднага, още с въвеждането на избраните стоки.

Ценови правила

Ценовите правила са свързани с операциите. Ценовите правила се прилагат след като се активира запис на операцията и зависи от много и различни фактори. В този случай сумата преди запис на операцията може да се различава от сумата след прилагане на ценовите правила. Отстъпките и коригираната сума се виждат в отделен прозорец, който се появява непосредствено преди записа на операцията.

Други

Различните отстъпки могат да работят заедно или по отделно. Тяхното поведение се определя от съответните настройки на програмата и създадените от потребителите взаимовръзки. При внедряване и обучение е важно да се разучи прилагането на отделните отстъпки при всяка една операция и операторите да са подготвени за тяхното действие.

Полезни връзки

Лични инструменти