Код за интернет достъп в ресторант

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Безплатният Интернет достъп сериозно навлиза в съвременното общество. Неговото управление е силно средство за привличане и задържане на клиентите. В определени държави то е задължителна част от интериора на търговските обекти. Продуктите на Microinvest предлагат технология за управление на този привлекателен ресурс, които дават различни възможности за работа в реалния свят на търговските обекти.

Съдържание

Основни принципи на Internet достъпа

В кафетата и ресторантите основно съществуват 3 технологии за предоставяне на Internet:

 1. Напълно свободен Internet достъп, който по никакъв начин не е обвързан с реална покупка на продукт или услуга. Това е най-либералната схема на работа и обикновено се означава с Free WiFi. В този случай не е необходима никаква интеграция с продуктите на Microinvest. Двете системи работят 100% автономно. Internet връзката е достъпна за всички, без значение дали са клиенти на заведението или случайни минувачи. Предимството е само имиджово и няма приоритет на посетителите на търговския обект спрямо случайните минувачи;
 2. Система за раздаване на пароли от администратор, без обвързване с покупка. Най-често това се използва в хотелите и свързаните с тях кафе и ресторанти. Всеки посетител може да поиска парола и тя ще му бъде предоставена без задължение от покупка на услуга или продукт. Преценката за представяне на паролата е по усмотрение на администратора и не се свързва с търговската система. Обикновено паролите са предварително отпечатани или се написват на ръка в момента на поискване. Посетителите имат приоритет пред случайните минувачи защото могат да използват безплатната (или съответно платена!) връзка към световната мрежа;
 3. Система за раздаване на пароли от компютърната търговска система с контрол на извършените покупки. Най-често това се използва в бързите закуски, корпоративните ресторанти и обекти около натоварени обекти като ЖП гари и летища. Internet достъпът се предоставя срещу временна парола за достъп, която се отпечатва в момента на извършване на продажбата. Настоящата технология стимулира продажбите в търговския обект.

В настоящия материал ще разгледаме единствено третата възможност, тя е най-интересна и прогресивна.

Две автономни системи и връзка между тях

Реално комплексът представлява набор от две независими системи, едната е търговската система на Microinvest, другата е система за предоставяна на Internet достъп, защитен с пароли. Потребителят не усеща работата на двете системи защото неговата услуга е комплексна. От своя страна обмен между Търговската и Internet системата почти няма, общото между тях са паролите за достъп. Технологията за печат на паролите е основния акцент на настоящия материал. Техническата част е разпределена и се настройва отделно за търговската система и интернет достъпа.

Идея на общата система

Стандартната процедура на работа е клиент да влезе в заведение за бързо хранене. Обикновено този клиент веднага прави опит да се свърже с безжичния Internet, но веднага попада на защита, която изисква въвеждане на парола. В условията на заведението е написано, че парола се получава при извършване на реална покупка. Клиентът отива на касата и си купува определен продукт. Той получава съответен чек, на който са изброени стоките и услугите. На края на чека (или друго подходящо място) са отпечатани име и парола за достъп до безплатния Internet. Обикновено това име и парола имат някакъв лимит по време, например „Един час достъп до Internet”. С тези параметри клиентът се свързва и използва предоставената му безжична връзка, като достъпът е в следствие на извършената от него покупка. С това цялата процедура е изпълнена, клиентът има достъп само ако е направил покупка.

Техническа част

Техническата част се разделя на отделни настройки за всяка една от системите. Настройката, която се изпълнява в Microinvest Склад Pro Light е чрез скриптове за управление на принтерите и следва посочените отделни стъпки:

 1. Избира се принтерът, който ще отпечатва името и паролата за достъп до Internet;
 2. Определя се мястото за печат на паролата за Internet, например в края на бележката, в Footer-а;
 3. На този принтер в Footer 1 до 4 се добавят следните параметри:
  • Footer 1: <Exec>C:\Internet\PasswordGenerator.exe
  • Footer 2: <Delay>
  • Footer 3: Паролата за достъп е
  • Footer 4: <File>C:\Internet\Password.txt

При реален печат се изпълняват няколко последователни стъпки. От Footer 1 се извиква външна програма (например както е описано PasswordGenerator.exe) която генерира парола. Тази външна програма записва паролата като файл Password.txt.
Следващата стъпка във Footer 2 служи за изчакване на 1-2 секунди докато програмата успее да си свърши работата по генериране на паролата. Третата фраза в Footer 3 дава информация за клиента във вид на описателен текст. Четвъртия скрипт в Footer 4 представлява самия файл с пароли, който се отпечатва на бележката. Именно в него се съдържат името и паролата (или само паролата) за достъп до Internet. С това настоящата процедура е приключена.
В настоящият пример са използвани имената PasswordGenerator.exe и Password.txt но това зависи само от настройката на системата за контрол на достъпа до световната мрежа. Също така е важно да се отбележи, че PasswordGenerator.exe трябва да е създаден от специалистите, които са осигурили Internet канала за достъп и това не се явява част от системите на Microinvest.

Други

Настоящата технология е приложима за друг вид дейности, например игрални автомати, лотария, печат на купони, поредни номера за изчакване на опашки, контрол на достъпа до различни зони, фитнес зали, сауна и много, много други.
Технологията на всички изброени възможности е 100% същата и зависи от специалистите, които правят реалните внедрения в обектите.
Модулът за генериране и използване на паролите е част от автономна система за управление на правата на достъп до Internet.

Полезни връзки

Лични инструменти