Кой е редактирал документите?

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Препоръки при реална работа)
(Принцип на работа на документите и номенклатурите)
Ред 2: Ред 2:
== Принцип на работа на документите и номенклатурите ==
== Принцип на работа на документите и номенклатурите ==
-
Документите и номенклатурите се съхраняват в определени таблици на базата от данни. Във всяка една от таблиците има скрити полета, които се попълват автоматично с данните на активния оператор в системата. Тук е важно да се отбележи, че активният оператор този, който е влязъл със своето име и парола в системата. По този начин, ако един документ е въведен, без значение какво е попълнено в полето „Потребител“, към него се съхранява и активната парола в момента. Така се елиминира възможността някой да въведе документ от името на друг и това да остане скрито. Същият принцип важи за номенклатурите, при всяка една номенклатура се съхранява името на оператора и точния час/дата на създаване или изменение на номенклатурата.
+
Документите и номенклатурите се съхраняват в определени таблици на базата от данни. Във всяка една от таблиците има скрити полета, които се попълват автоматично с данните на активния оператор в системата. Тук е важно да се отбележи, че активният оператор е този, който е влязъл със своето име и парола в системата. По този начин, ако един документ е въведен, без значение какво е попълнено в полето „Потребител“, към него се съхранява и активната парола в момента. Така се елиминира възможността някой да въведе документ от името на друг и това да остане скрито. Същият принцип важи за номенклатурите, при всяка една номенклатура се съхранява името на оператора и точния час/дата на създаване или изменение на номенклатурата.
== Дата на създаване на документа и дата на документа ==
== Дата на създаване на документа и дата на документа ==

Версия от 08:51, 1 ноември 2012

Microinvest Склад Pro осигурява прецизен контрол на операциите в системата. Вградените средства на програмата позволяват да се проследи всяка една операция и да се проконтролира действието на операторите. Към всеки документ и номенклатура съществува скрито поле в базата от данни, което указва кой е операторът, създал или променил номенклатурата.

Съдържание

Принцип на работа на документите и номенклатурите

Документите и номенклатурите се съхраняват в определени таблици на базата от данни. Във всяка една от таблиците има скрити полета, които се попълват автоматично с данните на активния оператор в системата. Тук е важно да се отбележи, че активният оператор е този, който е влязъл със своето име и парола в системата. По този начин, ако един документ е въведен, без значение какво е попълнено в полето „Потребител“, към него се съхранява и активната парола в момента. Така се елиминира възможността някой да въведе документ от името на друг и това да остане скрито. Същият принцип важи за номенклатурите, при всяка една номенклатура се съхранява името на оператора и точния час/дата на създаване или изменение на номенклатурата.

Дата на създаване на документа и дата на документа

Датата на всеки документ може да бъде установена към произволен момент във времето и подлежи на промяна от страна на потребителя. Датата на създаване на самия документ се фиксира от централния сървър на системата и винаги сочи реалното време за създаване на документа. По този начин оператор може да въведе дата на документа в минало време, например към 01.01.2010 година, но системата фиксира момента на създаване с реалната дата. По този начин документът има 2 дати – дата на документа и дата на създаване на документа. Първата дата участва във всички справки и идентифицира документа. Втората дата е само за вътрешно ползване и определя кой и кога е записал операцията. Чрез втората дата се извършва контрол върху операциите, правата на достъп и действията на всеки един от операторите в системата.

Особености на датата да документа

Microinvest Склад Pro позволява многобройни изменения на един и същ документ. В този случая се запазва само последната дата на изменение на документа, като предишните данни се припокриват от последните изменения. Така например:

  1. Документ е създаден на 01.07.2012 година;
  2. Същият документ е променен на 15.09.2012;
  3. Отново има промяна в точно този документ на 30.10.2012 година.

След такава последователност, датата на изменението на документа ще сочи 30.10.2012 година, без да са съхранени предишните дати.

Препоръки при реална работа

При реална работа и няколко оператора се препоръчва да се използват сложни пароли или карти за достъп. По този начин се избягва възможността един оператор да направи изменение в документ от името на друг и след това да не може да се установи отговорността за изпълнение на определената функция.
Датата на документите се фиксират чрез средствата на SQL сървъра. Затова на този компютър трябва да има сверен часовник и да е забранена неговата промяна от страна на външни хора. Това гарантира правилно означаване на датата и часа на въвеждане на всеки един елемент в системата.
При база от данни Access датата се определя от локалния компютър и проследяването е много по-ненадеждно, защото дата на локален компютър може да бъде променена без особени затруднения.

Полезни връзки

Лични инструменти