Компоненти на програмите

от Wiki

Версия от 12:47, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

За коректната работа на продуктите на Microinvest се изисква правилна инсталация на няколко спомагателни пакета. Те се наричат пререквизити, част са от програмното осигуряване и се инсталират от основния инсталатор на програмата.

В отделни случаи е възможно някой от пакетите да не е инсталиран правилно (или да не работи коректно) и това да пречи на стабилната работа на продуктите. Тогава е необходимо съответния пакет да се деинсталира и след това да се инсталира отново, като се използва източник с гарантирано качество.

Съдържание

Windows Installer 3.1

Продуктите на Microinvest използват сложна и взаимосвързана технология за инсталация. Поради тази причина е необходима версия на Windows Installer, не по-ниска от 3.1. Преди започване на основната инсталация, Microinvest Склад Pro проверява и инсталира Windows Installer 3.1. Същият продукт може да бъде свален от [1]

.NET Framework 2.0

Microsoft .NET Framework 2.0 е технология за управление на софтуерни приложения, вградена в съвременните операционни системи. Повечето от програмните продукти, създадени от Microinvest изискват правилно инсталирана и работоспособна платформа Microsoft .NET Framework 2.0. Автономен инсталатор на Microsoft .NET Framework 2.0 може да се свали от следния адрес [2]. Важно е да е инсталирана последната версия на пакета, с всички възможни актуализации.

Internet Explorer 6.0

Използването на Microsoft .NET Framework 2.0 изисква версия на Internet Explorer, не по-ниска от 6.0. Когато е необходимо, инсталационната програма добавя Internet Explorer 6.0

MDAC

MDAC или Microsoft Data Access Components е набор от библиотеки за управление на базата от данни. Продуктите на Microinvest изискват тези библиотеки за да могат да съхраняват, обменят и получават данни от съответната база. Последна версия на MDAC може да се свали от адрес [3]. Важно е да е инсталирана последната версия на пакета, с всички възможни актуализации.

Microsoft JET 4.0

Microsoft JET 4.0 е библиотека за съхраняване и управление на база от данни в Access формат. Библиотеката осигурява автономната работа на продукта при използване на MDB файлове. Като особеност на Microsoft JET 4.0 може да се отбележат специализираните версии за Русия, Армения и Грузия. Важно е да е инсталирана последната версия на пакета, с всички възможни актуализации.

Crystal Reports

Продуктите на Microinvest използват системата за създаване на документи във формат Crystal Reports. Този пакет е спомагателен и осигурява визуализацията и печат на документите. Самият Crystal Reports няма автономен инсталатор, но при инсталация на Microinvest Склад Pro се проверяват и добавят необходимите пакети.

Update for Microsoft Office 2003

В определени случаи, когато има инсталиран Microsoft Office 2003 е необходимо да се постави актуализация на този продукт. Без тази актуализация не винаги работят активните Excel документи в Microinvest Склад Pro. Този Update може да се свали от следния адрес: [4]

Полезни връзки

Лични инструменти