Комуникация между програма и устройство

от Wiki

(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(Нова страница: Програмите комуникират с периферните устройства като изпращат пакети от данни. Тези пакети с…)
Ред 5: Ред 5:
# Инициатор на комуникацията, обикновено това е компютъра и софтуера в него;
# Инициатор на комуникацията, обикновено това е компютъра и софтуера в него;
# Приемник на комуникацията, това е крайното устройство, което бива управлявано.
# Приемник на комуникацията, това е крайното устройство, което бива управлявано.
-
Наблюдението на тези два обекта и информацията, която те се предават е достатъчно за да се определи структурата и данните, които се обменят, като това дава еднозначно определение на техния статус. <br> В продуктите не Microinvest има специализирана технология за подпомагане на процеса за анализ на обмена на информация.
+
Наблюдението на тези два обекта и информацията, която те се предават е достатъчно за да се определи структурата и данните, които се обменят, като това дава еднозначно определение на техния статус. <br> В продуктите не Microinvest има специализирана технология за подпомагане на процеса за анализ на обмена на информация. Тази информация се базира върху връзката между устройствата и предаването и приемане на информационни пакети.
-
== Техническа информация ==
+
== Обмен между устройства ==
-
Техническата информация трябва да включва минимално следните параметри:
+
Обменът на информационни пакети между устройствата има няколко различни етапа:
-
# Точна версия и дата на програмния продукт на Microinvest. Това е задължителна информация за анализ на проблема, без нея не може да се пристъпи към следващото действие;
+
# Медия за комуникация между устройствата, например COM, LAN, WiFi и Bluetooth канал;
-
# Версия на операционната система. По възможност версия на съответно инсталирания Service Pack;
+
# Съдържание на информацията, която се предава и приема от двете устройства;
-
# Вид и версия на базата от данни. Понякога има значение вида на базата от данни и именно нейната версия;
+
# Пакет със защита, чек-суми и системна информация, който пакет е обвивка на комуникацията и служи за синхронизация на началото и края на индивидуалното съобщение. Наличието на чек-сума позволява да се определи дали целия пакет е предаден и приет правилно, без изкривяване и без загуба на информация.
-
# Евентуални log файлове, които системата е създала в последно време;
+
Като следствие от описаните точки, всяка комуникация може да се раздели да два елементарни процеса:
-
# Изпълнените настройки на системата, например какво периферно устройство е включено, как е построена мрежата и други подобни параметри;
+
# Запитване от едното устройство към другото. От страната на софтуера на Microinvest този процес е запис (Write), с което компютърът (и програмата на Microinvest) изпращат и записват данни към устройството;
-
# Допълнителни параметри на компютъра, обкръжаващата го среда, мрежата и всичко останало в системата.
+
# Отговор от другото устройство. От страната на софтуера на Microinvest този процес е четене (Read), с което компютърът (и програмата на Microinvest) получават и прочитат данни от устройството.
-
Наличието на тези данни създава представа за работната среда на програмния продукт и подпомага евентуалните възможни действия на специалистите за пресъздаване на поведението програмата в индивидуално обкръжение.
+
С такава проста интерпретация на технологията, двете устройства обменят данни, като компютърът "пише" данни, а след това ги "прочита". Точно в този вид е представена и комуникацията, когато се активират механизмите за проследяване на комуникацията.
-
== Потребителски действия ==
+
== Проследяване на комуникацията ==
-
Потребителските действия описват последователността на работа на персонала, операторите и специалистите, като насочват усилията във възпроизвеждане на последователността от действия. Това е необходимо за да може да се пресъздаде именно проблемната ситуация. Понякога се оказва, че именно поведението на оператора провокира реакцията на програмния продукт и получените резултати. Описанието на потребителските действия е в свободен вид н няма строфа форма за описание. Примери за такива описания са:
+
В случаите, когато има определени трудности при връзката и работата на периферно устройство, продуктите на Microinvest предлагат мощен механизъм за точно проследяване на комуникацията между устройствата. Включването на проследяване на комуникацията става с универсалния параметър '''/PortMon''' в иконата на отделния продукт. Този параметър активира двустранно проследяване на изпращането и получаването на информационните пакети, които се съхраняват в точно дефиниран Log файл.
-
* Принтерът, който сме настроили може да отпечатва Z отчет, но не издава правилен фискален чек. При продажба принтерът „писука“ два пъти и фискален бон въобще не се появява. Продажбата е стандартна;
+
-
* При активиране на справка се виждат продажбите, но не могат да се визуализират количествата на втория обект. Всички други обекти нямат проблеми, само вторият създава трудности при печат на справката.
+
-
Описание в свободен текст е много полезно за последващ анализ на проблемите.
+
-
== Друга информация ==
+
== Log файл на комуникацията ==
-
Всяка допълнителна информация може да е от полза. Понякога определен проблем е породен от случайно спиране на захранването преди 2-3 дни, но без обяснение от страна на клиентите е невъзможно да се определи какво се е случило. Въпреки това е възможно именно тази информация да донесе решението а проблемите, които се анализират в момента.
+
При добавяне на параметър '''/PortMon''' в иконата на продукт на Microinvest се стартира непрекъснат процес за проследяване на комуникацията с периферните устройства. Всеки един пакет от или към компютъра се записва с неговите данни в предварително определен файл. Местоположението на този файл е в папка C:\ProgramData\Microinvest\Device Manager\Logs и името на файла е '''PortMon.html'''<br>Файлът съдържа цялата комуникация с всички периферни устройства от момента на поставяне на параметъра в иконата на продукта или от момента, в който този файл е бил изтрит. Това е важно за да се определи от кой момент натам се записва информацията за обмена между устройствата.
== Съвети ==
== Съвети ==
-
Изпращането на снимки на екрана, базата от данни, настройките, евентуални експортни файлове и друга техническа информация може рязко да съкрати времето за анализ и намиране на решение. Затова основните съвети и препоръки са:
+
Активиране на параметъра '''PortMon.html''' се прави когато има трудности при комуникация с периферните устройства. Създаденият файл с данни позволява да се анализират пакетите и обмена между устройствата, като това позволява на специалистите да проследят "разговорът" между различните устройства и какво е тяхното поведение. Описаните стъпки могат да направят този процес още по-лесен:
-
# При възникване на проблем да се изпраща максимално количество информация, повече информация не е в излишък;
+
# Параметърът '''PortMon.html''' се поставя преди да се започне проследяване на комуникацията с устройството;
-
# Да се пробва анализ на локалния компютър, на пример информация от типа: тази справка има проблем, но друга такава работа безупречно;
+
# Желателно е да се провери дали няма стар файл с Log на комуникацията. Ако има такъв файл, той се преименува или изтрива за да не се натрупва излишна информация;
-
Отстраняването на грешки е двустранен процес, от една страна разработчиците на програмата извършват анализ на действията на клиентите, от друга страна самите клиенти подават необходимата информация за локализиране на възможните недоразумения.
+
# Прави се една или две операции с устройството. Полученият Log файл се изпраща на разработчиците на софтуера, придружен с описание на проблема или снимка на чек, екран, отпечатан документ, етикет или друга информация от периферното устройство. Това позволява да се види обмена на информацията и получения резултат от този обмен.
 +
Анализът на комуникацията и отстраняването на грешки е двустранен процес, от една страна разработчиците на програмата извършват анализ на действията на периферното устройство, от друга страна самите клиенти подават необходимата информация за локализиране на възможните проблеми (вид на връзката, действия на оператора, статус на устройството и подобни).
== Кратък лист на необходимата информация ==
== Кратък лист на необходимата информация ==
-
С цел подпомагане на техническата поддръжка на системите може да се определи следната минимална информация за решаване на възникналите трудности:
+
С цел подпомагане на процеса за проверка на комуникацията между периферните устройства, желателно е клиентите да предоставят следната информация:
 +
# Точен модел на периферното устройство;
# Версия и дата на програмата. Версия на Windows;
# Версия и дата на програмата. Версия на Windows;
# Вид на базата от данни;
# Вид на базата от данни;
Ред 41: Ред 40:
== Заключение ==
== Заключение ==
-
Възникването, намирането, анализа и решаване на евентуални проблеми е двустранен процес. Техническите специалисти на производителя трябва да работят в тясно сътрудничество с клиентите за възпроизвеждане на проблемите и тяхното решавате. Добрият стил на общуване дава максимално обширна информация за предприемане на съответни действия. Указаният тук кратък лист на необходимата информация гарантира базовата информация за започване действия за решаване на проблемите.
+
Възникването, намирането, анализа и решаване на евентуални проблеми с периферни устройства е двустранен процес. Техническите специалисти на производителя трябва да работят в тясно сътрудничество с клиентите за възпроизвеждане на проблемите и тяхното решавате. Добрият стил на общуване дава максимално обширна информация за предприемане на съответни действия. Указаният тук кратък лист на необходимата информация гарантира базовата информация за започване действия за решаване на проблемите.
== Полезни връзки ==
== Полезни връзки ==

Версия от 01:11, 26 юли 2019

Програмите комуникират с периферните устройства като изпращат пакети от данни. Тези пакети съдържат команди, отговори, статуси и друга информация, която управлява самото устройство и връща резултат към приложението. Понякога единственият начин да се определи поведението на устройството, неговата работа и допълнителни данни е да се провери самата комуникация с него на програмно ниво. Тъй като това е достатъчно сложна задача, в продуктите на Microinvest има специализирана технология за проследяване на комуникацията.

Съдържание

Основни принципи

Стандартните технологии за управление на периферните устройства включват комуникация по COM, LAN, WiFi и Bluetooth канали. В своята същност всички тези канали са аналогични, като могат да се дефинират 2 страни:

 1. Инициатор на комуникацията, обикновено това е компютъра и софтуера в него;
 2. Приемник на комуникацията, това е крайното устройство, което бива управлявано.

Наблюдението на тези два обекта и информацията, която те се предават е достатъчно за да се определи структурата и данните, които се обменят, като това дава еднозначно определение на техния статус.
В продуктите не Microinvest има специализирана технология за подпомагане на процеса за анализ на обмена на информация. Тази информация се базира върху връзката между устройствата и предаването и приемане на информационни пакети.

Обмен между устройства

Обменът на информационни пакети между устройствата има няколко различни етапа:

 1. Медия за комуникация между устройствата, например COM, LAN, WiFi и Bluetooth канал;
 2. Съдържание на информацията, която се предава и приема от двете устройства;
 3. Пакет със защита, чек-суми и системна информация, който пакет е обвивка на комуникацията и служи за синхронизация на началото и края на индивидуалното съобщение. Наличието на чек-сума позволява да се определи дали целия пакет е предаден и приет правилно, без изкривяване и без загуба на информация.

Като следствие от описаните точки, всяка комуникация може да се раздели да два елементарни процеса:

 1. Запитване от едното устройство към другото. От страната на софтуера на Microinvest този процес е запис (Write), с което компютърът (и програмата на Microinvest) изпращат и записват данни към устройството;
 2. Отговор от другото устройство. От страната на софтуера на Microinvest този процес е четене (Read), с което компютърът (и програмата на Microinvest) получават и прочитат данни от устройството.

С такава проста интерпретация на технологията, двете устройства обменят данни, като компютърът "пише" данни, а след това ги "прочита". Точно в този вид е представена и комуникацията, когато се активират механизмите за проследяване на комуникацията.

Проследяване на комуникацията

В случаите, когато има определени трудности при връзката и работата на периферно устройство, продуктите на Microinvest предлагат мощен механизъм за точно проследяване на комуникацията между устройствата. Включването на проследяване на комуникацията става с универсалния параметър /PortMon в иконата на отделния продукт. Този параметър активира двустранно проследяване на изпращането и получаването на информационните пакети, които се съхраняват в точно дефиниран Log файл.

Log файл на комуникацията

При добавяне на параметър /PortMon в иконата на продукт на Microinvest се стартира непрекъснат процес за проследяване на комуникацията с периферните устройства. Всеки един пакет от или към компютъра се записва с неговите данни в предварително определен файл. Местоположението на този файл е в папка C:\ProgramData\Microinvest\Device Manager\Logs и името на файла е PortMon.html
Файлът съдържа цялата комуникация с всички периферни устройства от момента на поставяне на параметъра в иконата на продукта или от момента, в който този файл е бил изтрит. Това е важно за да се определи от кой момент натам се записва информацията за обмена между устройствата.

Съвети

Активиране на параметъра PortMon.html се прави когато има трудности при комуникация с периферните устройства. Създаденият файл с данни позволява да се анализират пакетите и обмена между устройствата, като това позволява на специалистите да проследят "разговорът" между различните устройства и какво е тяхното поведение. Описаните стъпки могат да направят този процес още по-лесен:

 1. Параметърът PortMon.html се поставя преди да се започне проследяване на комуникацията с устройството;
 2. Желателно е да се провери дали няма стар файл с Log на комуникацията. Ако има такъв файл, той се преименува или изтрива за да не се натрупва излишна информация;
 3. Прави се една или две операции с устройството. Полученият Log файл се изпраща на разработчиците на софтуера, придружен с описание на проблема или снимка на чек, екран, отпечатан документ, етикет или друга информация от периферното устройство. Това позволява да се види обмена на информацията и получения резултат от този обмен.

Анализът на комуникацията и отстраняването на грешки е двустранен процес, от една страна разработчиците на програмата извършват анализ на действията на периферното устройство, от друга страна самите клиенти подават необходимата информация за локализиране на възможните проблеми (вид на връзката, действия на оператора, статус на устройството и подобни).

Кратък лист на необходимата информация

С цел подпомагане на процеса за проверка на комуникацията между периферните устройства, желателно е клиентите да предоставят следната информация:

 1. Точен модел на периферното устройство;
 2. Версия и дата на програмата. Версия на Windows;
 3. Вид на базата от данни;
 4. Съдържание на настройките и log файловете от програмата;
 5. Описание на последователността от действия, довели до появяването а посочения проблем.

Като минимални изисквания, наличието на тази информация е някакво начало за анализ на проблемите при клиента.

Заключение

Възникването, намирането, анализа и решаване на евентуални проблеми с периферни устройства е двустранен процес. Техническите специалисти на производителя трябва да работят в тясно сътрудничество с клиентите за възпроизвеждане на проблемите и тяхното решавате. Добрият стил на общуване дава максимално обширна информация за предприемане на съответни действия. Указаният тук кратък лист на необходимата информация гарантира базовата информация за започване действия за решаване на проблемите.

Полезни връзки

Лични инструменти