Комуникация между програма и устройство

от Wiki

Версия от 00:45, 26 юли 2019 на Виктор Павлов (Беседа | приноси)
Направо към: навигация, търсене

Програмите комуникират с периферните устройства като изпращат пакети от данни. Тези пакети съдържат команди, отговори, статуси и друга информация, която управлява самото устройство и връща резултат към приложението. Понякога единственият начин да се определи поведението на устройството, неговата работа и допълнителни данни е да се провери самата комуникация с него на програмно ниво. Тъй като това е достатъчно сложна задача, в продуктите на Microinvest има специализирана технология за проследяване на комуникацията.

Съдържание

Основни принципи

Стандартните технологии за управление на периферните устройства включват комуникация по COM, LAN, WiFi и Bluetooth канали. В своята същност всички тези канали са аналогични, като могат да се дефинират 2 страни:

 1. Инициатор на комуникацията, обикновено това е компютъра и софтуера в него;
 2. Приемник на комуникацията, това е крайното устройство, което бива управлявано.

Наблюдението на тези два обекта и информацията, която те се предават е достатъчно за да се определи структурата и данните, които се обменят, като това дава еднозначно определение на техния статус.
В продуктите не Microinvest има специализирана технология за подпомагане на процеса за анализ на обмена на информация.

Техническа информация

Техническата информация трябва да включва минимално следните параметри:

 1. Точна версия и дата на програмния продукт на Microinvest. Това е задължителна информация за анализ на проблема, без нея не може да се пристъпи към следващото действие;
 2. Версия на операционната система. По възможност версия на съответно инсталирания Service Pack;
 3. Вид и версия на базата от данни. Понякога има значение вида на базата от данни и именно нейната версия;
 4. Евентуални log файлове, които системата е създала в последно време;
 5. Изпълнените настройки на системата, например какво периферно устройство е включено, как е построена мрежата и други подобни параметри;
 6. Допълнителни параметри на компютъра, обкръжаващата го среда, мрежата и всичко останало в системата.

Наличието на тези данни създава представа за работната среда на програмния продукт и подпомага евентуалните възможни действия на специалистите за пресъздаване на поведението програмата в индивидуално обкръжение.

Потребителски действия

Потребителските действия описват последователността на работа на персонала, операторите и специалистите, като насочват усилията във възпроизвеждане на последователността от действия. Това е необходимо за да може да се пресъздаде именно проблемната ситуация. Понякога се оказва, че именно поведението на оператора провокира реакцията на програмния продукт и получените резултати. Описанието на потребителските действия е в свободен вид н няма строфа форма за описание. Примери за такива описания са:

 • Принтерът, който сме настроили може да отпечатва Z отчет, но не издава правилен фискален чек. При продажба принтерът „писука“ два пъти и фискален бон въобще не се появява. Продажбата е стандартна;
 • При активиране на справка се виждат продажбите, но не могат да се визуализират количествата на втория обект. Всички други обекти нямат проблеми, само вторият създава трудности при печат на справката.

Описание в свободен текст е много полезно за последващ анализ на проблемите.

Друга информация

Всяка допълнителна информация може да е от полза. Понякога определен проблем е породен от случайно спиране на захранването преди 2-3 дни, но без обяснение от страна на клиентите е невъзможно да се определи какво се е случило. Въпреки това е възможно именно тази информация да донесе решението а проблемите, които се анализират в момента.

Съвети

Изпращането на снимки на екрана, базата от данни, настройките, евентуални експортни файлове и друга техническа информация може рязко да съкрати времето за анализ и намиране на решение. Затова основните съвети и препоръки са:

 1. При възникване на проблем да се изпраща максимално количество информация, повече информация не е в излишък;
 2. Да се пробва анализ на локалния компютър, на пример информация от типа: тази справка има проблем, но друга такава работа безупречно;

Отстраняването на грешки е двустранен процес, от една страна разработчиците на програмата извършват анализ на действията на клиентите, от друга страна самите клиенти подават необходимата информация за локализиране на възможните недоразумения.

Кратък лист на необходимата информация

С цел подпомагане на техническата поддръжка на системите може да се определи следната минимална информация за решаване на възникналите трудности:

 1. Версия и дата на програмата. Версия на Windows;
 2. Вид на базата от данни;
 3. Съдържание на настройките и log файловете от програмата;
 4. Описание на последователността от действия, довели до появяването а посочения проблем.

Като минимални изисквания, наличието на тази информация е някакво начало за анализ на проблемите при клиента.

Заключение

Възникването, намирането, анализа и решаване на евентуални проблеми е двустранен процес. Техническите специалисти на производителя трябва да работят в тясно сътрудничество с клиентите за възпроизвеждане на проблемите и тяхното решавате. Добрият стил на общуване дава максимално обширна информация за предприемане на съответни действия. Указаният тук кратък лист на необходимата информация гарантира базовата информация за започване действия за решаване на проблемите.

Полезни връзки

Лични инструменти