Локализация, преводи и текстове

от Wiki

Версия от 07:48, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Повечето от продуктите на Microinvest имат ефективна технология за превод и адаптация на езиковите ресурси. Чрез набор от допълнителни файлове, всеки потребител може да измени определени словосъчетания и да създаде индивидуална локализация на продукта. Предимството на такава технология е възможността за изглаждане на превода или промяна на названията на определени клетки или функции в зависимост от желанието на потребителите. Преименуването на тестовите ресурси по никакъв начин не влияе върху функциите на програмния продукт, то се отнася единствено до външния вид и надписите в програмата.

Съдържание

Езикови файлове

Във всеки от продуктите има набор от файлове, които съдържа превод на термините на различни езици. Като цяло файловете се делят на 2 основни типа:

  • XML файлове. Продукт с XML локализация са Microinvest Склад Pro. При него се използва Unicode текст и той може да визуализира произволен език;
  • Текстови файлове. При Microinvest Склад Pro Light се използват стандартни текстови файлове с ANSI кодировка. В този случай се следва текущата кодова таблица на Windows за Non-Unicode програми. Не всички специални символи могат да се поставят в тази файл.

Промяната на файловете за локализацията продуктите трябва да се прави много внимателно, защото това може да доведе до неразбиране на функциите на продукта или до пълно объркване на клиентите.

Какво може да се постигне?

Чрез промяна на файловете за локализация може да се постигнат няколко основни ефекта:

  1. Да се промени определен термин навсякъде в програмата. Например да променим текстовете „Ценова група 1“ на „Партньорска цена“. Тогава в цялата програма ще се появи „Партньорка цена“ вместо стария текст.
  2. Да се подобри превода на определен език. Въпреки старанието на Microinvest, вероятно съществуват възможности за по-добър и точен превод на определени фрази. Чрез файловете за локализация може да се прецизира превода и да се елиминират евентуални затруднения в разбирането на програмата;
  3. Други изменения в интерфейса, които са по желание на индивидуален клиент.

Тъй като файловете за локализация на продукта определят неговия изглед и предават информацията от програмата до клиента, тяхното изменения трябва да е съобразено с логическата последователност на програмата и съответните и функции за да не се наруши предаването на информацията и да се получи неразбиране на съдържането от страна на потребителите.

Папки с файлове за различните езици

Папките с файловете за локализация са:

  • Microinvest Склад Pro – C:\Program Files\Microinvest\Warehouse Pro\Resources\
  • Microinvest Склад Pro Light - C:\Program Files\Microinvest\Warehouse Pro Light\Dictionary.lng

При другите продукти се използва една от двете схеми за локализация – файлове, разделени по езици и култури или общ файл с превод на фразите на различните езици.

Особености

Най-важната особеност на файловете с локализация е това, че те се променят с всяка нова версия. По този начин, ако един файл е бил създаден за определена версия, след преинсталация на продукта този файл ще бъде загубен. Затова промените трябва да се правят локално и да се съобразяват с всяка следваща версия на продукта.
Допълнително се появяват и нови елементи. Тъй като версиите се надграждат, в тях се появяват нови текстове, изменят се съществуващи и се адаптира съдържанието според последните изменения в продуктите. Затова при всяка нова версия на продуктите трябва да се направи анализ на съдържанието на файловете с локализация и да се въведат новите промени.

Превод на документите

По-голямата част от документите са свързани с файловете за локализация на езика. По този начин промяната на този файл ще доведе до промяна на съдържанието на документите. Въпреки това е важно да се отбележи, че много от документите имат допълнителни текстове в самите тях и тези текстове няма да се променят при изменение на ресурсните файлове. В такъв случай документът следва да се обработи допълнително за постигане на необходимите изменения в него.

Изводи

Промяна на файловете за локализация дава възможност да постигнем локален ефект при определен продукт и да го адаптираме под определени изисквания на конкретен клиент. Ако желаем да променим избрана операция и вместо „Заявка“ тя да се нарича „Запитване от клиент“, това е възможно чрез изменения на файловете за локализация. Въпреки, че няма да промени поведението на продукта, клиентът ще получи индивидуална операция, наречена „Запитване от клиент“, която ще има собствени справки, документи и предназначение в конкретната организация.

Полезни връзки

Лични инструменти