Малки, средни и големи обекти

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Често при изграждане на система за управление на определен обект (кафе, ресторант, магазин, бутик или верига от обекти) се задава въпроса дали определен софтуер може да се справи с „голям“ или „малък“ обект. За да се анализира тази задача е необходимо да се дефинират и правилно управляват понятията „малък“, „среден“ и „голям“ обект. Разделението на обектите по броя операции и класификацията им според дейностите е най-правилния начин за анализ на софтуера и ефекта след внедряване на цялостната система.
Продуктите на Microinvest могат работят без проблем при всички видове обекти, с различно натоварване и обем операции. За да се използват пълните възможности на продуктите е желателно да се анализира вида на обекта и да се построи най-удачната система от сървъри, работни места, продукти и периферни устройства. Само така ще бъде постигнато максимално удовлетворение на клиентите и ще се използват максималните проектни възможности на софтуера.

Съдържание

Разделение по брой операции

Най-обективното разделяне на обектите е на базата на брой операции. Делението на фирмите може да се изгради на базата на следните параметри:

 1. Малък обект е фирма с до 30 000 операции в базата данни;
 2. Среден обект е фирма с 30 000 до 1 000 000 операции в базата данни;
 3. Голям обект е фирма с над 1 000 000 операции.

Понякога се смята, че една фирма с 10 работни места е голям клиент, но ако броя на операциите е минимален (например търговия с автомобили), тогава този обект може да се причисли към малките обекти. Едновременно с това едно кафе, разположено на оживено място с трафик може да генерира 1000 пъти по-голям обем операции и за изисква мощен сървър за обработка на данните.
Броят на операциите е определящ при проектиране на системата, избор на централния сървър и периферия. Всеки специалист трябва да предположи натоварването и да даде максимално оптимизирана система, способна да обработи милиони операции.

Разделение по видове операции

Съществуват малки обекти, които работят основно с доставка, продажба и ревизия, но въобще не се интересуват от другите възможности на Microinvest Склад Pro. При други обекти от среден клас се използват операции като консигнации, изписване, клиентски поръчки, заявки и набор от мениджърски справки. При големите обекти се използва целия набор от функции, операциите за мениджмънт са част от ежедневната дейност и много активно се създават справки от произволен клас. Разпределянето на обектите по вида на използваните операции е субективно и основно се отразява върху обучението на персонала и подбора на подходящи документи за работа на системата.

Разделение по брой работни места

Според броя работни места обектите могат да се разделят на:

 1. Малки обекти с 1 до 3 работни места;
 2. Средни обекти с 3 до 10 работни места;
 3. Големи обекти с повече от 10 работни места.

Въпреки лесното разделяне по този признак, броя на работните места не е строго определящ за сложността на системата. В зависимост от брой на работните места трябва да се обърне внимание на следните фактори:

 1. Ще успее ли централния SQL сървър да се справи при много едновременни справки, активирани от различни работни места;
 2. Надеждността на мрежата при много работни места. Максимален трафик по мрежата при едновременна работа на всички оператори.

При по-големи обекти по брой на работните места трябва да се обърне внимание на версиите на продуктите, не се позволява едновременна работа на различни версии на един и същ продукт. Това може да компрометира цялата система, затова е важно да се построи с необходимото внимание.

Планиране на внедряване в зависимост от обекта

Малките обекти не са капризни по отношение на хардуера, вида на базата от данни и периферийните устройства. Практически всяка комбинация е удачна и работоспособна.
При средните и големи обекти трябва да се подбере правилната конфигурация от компютърни системи, сървъри и работни станции. Допълнително внимание трябва да се обърне на фискалните принтери, баркод скенерите и надеждността на мрежата. Всеки един от тези фактори е решаващ за успешното внедряване на обекта и бързата и безпроблемна работа. Отново най-важен остава централния SQL сървър, който ще обслужва всички работни места и трябва да осигурява изчислителна мощ за обслужване на всички работни места.

Важни особености на големите обекти

Средните и големите обекти изискват по-специално планиране на ресурсите на цялата система. Понякога дребен фактор е от огромно значение за работата на големите обекти и това трябва да се има предвид. Препоръките на Microinvest за работа в големи обекти са:

 1. Мощен централен SQL сървър;
 2. Надеждна мрежа между всички работни станции с директна свързаност към централния сървър;
 3. Периферни устройства, проектирани за работа с високо натоварване. Например по-бързи фискални принтери и баркод скенери;
 4. Мощни работни места за операторите.


При оптимизация на SQL сървъра може да се посочат следните препоръки:

 1. Много RAM памет за централния SQL сървър. Тъй като централния сървър е определящ за надеждността и скоростта на цялата система, добавянето на RAM е сравнително евтино действие с мощен ефект върху производителността на системата;
 2. Преминаване от MySQL или MS SQL Express към пълна версия на MS SQL. Колкото и необичайно да звучи, пълната версия на MS SQL дава фантастична производителност при големи обекти и позволява много бърза работа на цялата система в сравнение с безплатните аналози;
 3. Използване на компютърна система, специално предназначена за сървърна конфигурация. При тези системи има оптимизация на скоростта на работа, на управлението на дисковете, на параметрите на дънната платка и други специфични компоненти.

Други

Разделянето и анализа на обектите е субективно мнение на специалистите, които реално внедряват системите. Практическият опит е незаменим при планиране на ресурсите, разпределяне на компонентите на системата и избор на компютърни конфигурации.

Полезни връзки

Лични инструменти