Масов софтуер

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest се класифицират като масов продукт. Поради тази причина има много нюанси в продажбата, инсталирането, поддръжката и рекламирането на този софтуер. Доброто познаване на технологията за продажба на масов софтуер е гаранция за успешното му внедряване и бизнес реализация.

Съдържание

Преимущества

Масовият софтуер има редица предимства пред поръчковите решения:

  1. Продуктите са значително по-евтини, защото веднъж създадени се продават на много клиенти. Приходите от продажбата на 10 работни места от скъп програмен продукт с цена от 5000 EUR са същите, както и при продажбата на 500 работни места по 100 EUR;
  2. Продуктите са с много високо качество, защото на тях работят огромен брой клиенти и всяка грешка се „хваща” и отстранява моментално;
  3. Решенията са универсални и покриват 95% от изискванията на клиентите без никакви промени в продукта. Инсталацията и обучението са лесни и много ефективни;
  4. Версиите идват последователно и са напълно съвместими една с друга.

Технология на внедряване

При масовия софтуер отсъства необходимостта от тежка настройка, изграждане на програмни модули и други процеси, свързани с програмиране. Вместо това има бърза инсталация и настройка на продукта, при което функциите се адаптират за изискванията на клиента. По този начин технологията за внедряване е максимално лесна и е достъпна за практически всеки специалист с основни познания в компютърната техника.

Особености

При масовият софтуер се разчита на група от много клиенти с почти еднаква технология на работа. При внедряване се прилага еднотипна технология и се разчита на унифицираност на процесите, като се използват примери от други предприятия. Важно е да се провежда обучение и подготовка на персонала за работа с продукта.

Полезни връзки

Лични инструменти