Минимално и номинално количество

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Минималното и номиналното количество са допълнителни параметри, които се въвеждат при създаване на номенклатурата от стоките. Тези два параметъра позволяват по-доброто управление на количествата и следене на наличностите на стоките. Тяхното действие се отразява при различни операции и може да се визуализира в екраните за избор на стока.

Съдържание

Минимално количество

Минимално количество на стоката се въвежда, за да се следи критично количество, под което не трябва да пада дадената стока. Съответна справка може да извади всички стоки, които са под минималното количество. Характерно за програмата е това, че ако е зададено количество 0, програмата приема, че въобще не е въведено минимално количество и не проверява тези стоки.

Номинално количество

Номиналното количество на стоката е препоръчителното количество за дадената стока. Съответна справка може да извади всички стоки, които са под номиналното количество. Характерно за програмата е това, че ако е зададено количество 0, програмата приема, че въобще не е въведено минимално количество и не проверява тези стоки.

Визуално представяне

В прозореца за избор на стоки има оцветяване на артикулите, които са под минималното количество. Те са отчетливо маркирани, като полето количество започва да се оцветява в червен цвят. Така от целия списък със стоките се виждат позициите, които са под минималното количество.

Други възможности

Минималното и номиналното количество участвуват като параметри в операцията Автоматична заявка. Чрез този модул може да се направи заявка за всички стоки под минималното количество, като тяхната заявка е динамична и изравнява наличността до номиналното количество. Справките за минимално и номинално количество могат да се отнесат към един или всички обекти едновременно, като така сравнението може да е за определение обект или за цялата наличност във всички обекти.

Пример

Ако има магазин, в който определена стока не би трябвало да свършва, но се задават следните примерни стойности:

  1. Минимално количество – 10 броя. Това е критичния минимум, под който програмата оцветява количеството в червено;
  2. Номинално количество – 50 броя. Това е препоръчителното количество. Ако в момента има наличност от 15 броя, автоматичната заявка ще допълни количеството до 50, като заяви недостигащите 35 броя.

Полезни връзки

Лични инструменти