Мобилна система в шоурум

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Част от търговските обекти са организирани като изложбена площ с мостри на стоките, които се предлагат. В този случай има подходяща технология, която осигурява удобна и бърза работа с клиентите, централизирано управление на поръчките и пълна автоматизация на процесите.
Чрез Microinvest eMenu Pro може да се направи много удобна система за обработка на клиентските поръчки и работа на територията на шоурум. Процесите са автоматизирани, данните се предават електронно и върху дланта на консултантите има пълна информация за техническите характеристики на стоките, тяхната наличност, цени и други параметри.

Съдържание

Разпределение на задачите

Работата в шоурум може да се разглежда като работа в огромен ресторант. Клиентите са придружавани от продавач-консултант, който събира техните поръчки и ги въвежда в автоматизирана компютърна система с централен сървър. За да се направи процесът напълно автоматичен, продавач-консултантът може да използва мобилно устройство, което е свързано с централната търговска система посредством безжична WiFi връзка. Тогава цялата система работи в режим „Ресторант“, от търговския шоурум се правят поръчките, които при плащане се завършват на работното място на касиера.
Удобството на тази система е подкрепено с възможността Microinvest eMenu Pro да визуализира набор от картинки на стоките и подходящо описание. Тази информация е ценна помощ на продавач-консултанта и на клиента. Разпределението по групи осигурява допълнителна помощ за намиране на аналози на търсените продукти.

Организация на системата

Основното ядро на системата се състои от Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light. Тези два продукта работят в стандартен режим и няма никакви особености към тях. На един от компютрите, препоръчително централния сървър, се инсталира и настройва Microinvest eMenu Pro. Това представлява е централният сървър за мобилната част на системата. Чрез Microinvest eMenu Pro става достъпна отдалечено работно място (едно или няколко едновременно), което позволява стоките да се натрупват в индивидуални поръчки. Самите поръчки се завършват в режим „Ресторант“ на Microinvest Склад Pro Light по стандартната технология на работа. Ако е необходимо издаване на допълнителен документ, например фактури, гаранционни карти, ТОРГ-12 или други, всичко това се осъществява чрез Microinvest Склад Pro.

Особености при работа

Няма никакви особености при работа с така построената система. По желание на управителя може да се дефинират всички партньори предварително и те да се избират от мобилната система. Ако обаче това не е удобно за работа, тогава поръчките се добавят на фиктивен партньор, непосредствено преди плащането поръчката се премества от фиктивния партньор на реалния и се приключва. Същото може да се направи и в следващ отрязък от време чрез редакция на операция „Продажба“.
Подходящият метод на работа се избира след анализ на удобството от двете технологии и проверка на скоростта на работа на операторите с мобилните устройства.

Нищожни инвестиции

Работните места с преносими таблети, подходящи за Microinvest eMenu Pro имат сравнително ниска цена и са достъпни в много разновидности. Затова инвестицията в такова работно място е много ниска и не се изисква специален хардуер. Съотношението между инвестицията в мобилно работно място и получения резултата в следствие на оптимизация на системата е много висока, консултантите стават силно продуктивни и времето за въвеждане на поръчките се снижава.

Стабилни батерии

Най-сериозното изискване към мобилното устройство е осигуряването на стабилни батерии, способни да издържат активна работа през целия търговски ден. Това е най-важната характеристика, която гарантира удобство на операторите и не ги ограничава в определен период на работа и следващ цикъл на зареждане на устройството.
Добро решение е използването на „докинг станции“, които позволяват динамично зареждане на батериите по време на работа и по време на евентуален престой. Устройството се поставя в такава станция и батерията моментално преминава в режим на заряд докато е поставена на станцията.

Други

Автоматизацията на шоурум по посочената технология е перспективна възможност за подобряване на дейността. Същата технология е приложима при редица предприятия, като:

  1. Големи складове за строителни материали;
  2. Винарни и изби за луксозно вино;
  3. Складове, разделени на няколко отделни зони;
  4. Открити магазини за бита и едрогабаритни вещи;
  5. Производствени фирми снабдени със „Склад готова продукция“;
  6. Други организации с голяма търговска площ и клиенти, движещи се сред предлаганите стоки.

Въвеждането на мобилната част на системата е надстройка на цялата система и по никакъв начин не променя основните принципи на работа на служителите. Това представлява перспективно направление за развитие на дейността и подобряване на обслужването.

Полезни връзки

Лични инструменти