Мулти селект

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Съществуват операции, при които трябва да се изберат няколко стоки едновременно. В програмите на Microinvest са залегнали основните принципи за множествен избор на елементи от стоки, редове на текущата справка и други. Потребителите могат да се възползват от тези възможности по всяко време, по свое усмотрение и за удобство.

Съдържание

Принципи на Мулти селект

Принципът на Мулти селекта е възможността за едновременен избор на няколко елемента с едно действие. Според общоприетите правила в Windows множественият избор се определя чрез натискането на допълнителен клавиш Ctrl или Shift и посочване на елемент с мишката. Принципите са следните:

 1. При избор на елемент със задържан клавиш Ctrl, посоченият елемент се добавя към списъка. По същият начин определен елемент се изважда от списъка със задържан клавиш Ctrl;
 2. При избор на елемент със задържан клавиш Shift, всички елементи от последно избраният до посоченият елемент се добавят към списъка. Така може да се активират всички елементи от първия до последния само с едно действие.

Този принцип е стандартен за компютърните системи и продуктите на Microinvest го спазват на 100%. Потребителите не трябва да изучават нещо ново, те се чувстват в свои води при работата с програмите.

Ограничения при множествен избор

След определено време работа и настройка на продуктите са въведени известни ограничения за избора и използването на много стоки едновременно. Примери за това са:

 1. При избор на много стоки се забранява изтриването на стоки. В миналото се случваше клиент да изтрие по грешка хиляди стоки и след това да е необходимо бавно и мъчително възстановяване на данните. Затова новите версии забраняват изтриване на стоки, ако има маркирана повече от една стока;
 2. При избор на много стоки се забранява редакцията на стоки. Поради същата причина, както точка 1 е забранена редакцията на много стоки едновременно.

Въведените ограничения са единствено в полза на потребителите и отразяват принципа за максимално удобство и защита на труда.

Операции, при които се използва Мулти селект

Множествен избор на стоките често се използва при следните операции:

 1. Ревизия, когато едновременно трябва да се изберат всички стоки или стоките от една група;
 2. Преместване на няколко стоки от едра група в друга чрез Drag & Drop;
 3. Преместване на партньори, обекти или потребители чрез Drag & Drop между различни групи;
 4. Създаване на документ от избрани редове на справка;
 5. Трансформация на няколко документа в нов документ;
 6. Създаване на една фактура на основата на няколко документа за продажба;
 7. Други операции или номенклатури, които изискват участието на много елементи едновременно.

Динамиката на работата изисква бърза и лесна обработка на голямо количество данни, посочените механизми позволяват селекция на множество елементи едновременно, като се намалява времето за избор и въвеждане на операциите. Настоящите възможности са стандартни за продуктите на Microinvest и потребителите могат да се възползват от техните преимущества.

Други

Съвременните продукти имат гъвкав и интуитивен интерфейс. Част от възможностите на програмите са достъпни за потребителите дори и без изрично да са споменати, като стандартни удобства за работа на програмите. Общоприетите принципи на работа се спазват и са достъпни за потребителите на системите.

Полезни връзки

Лични инструменти