Наличност в реално време

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest използват авангардна структура на базата от данни, която позволява всички наличности на стоките да се изчисляват в реално време. По този начин справките в програмата са актуални във всеки един момент и операциите имат моментално отражение върху състоянието на склада и задълженията на партньорите. Практически отсъства необходимостта от приключване на периоди, въвеждане на работни смени и специални операции за закриване на период. Същото е в сила за всички работни станции, при което една операция от една работна станция се отразява върху всички и работата е съвместна и проследяема в реално време.

Съдържание

Описание

Наличността в реално време е едно от безспорните предимства на продуктите на Microinvest. За мениджърите и собствениците има справки, които отразяват моментното състояние на дейността и улесняват вземането на решения. Контролът върху операциите е динамичен и може да съпътства основната дейност. При високо натоварване се следят финансовите параметри и може да се предприеме незабавно действие за подобряване на обслужването или осигуряване на стоки.

Надеждност

Цялостната организация на системата е върху принцип на транзакции. Това означава отлична мрежова свързаност и надеждност на операциите, без възможност за конфликт или загуба на данни при работа от няколко работни места едновременно. Целостта на транзакциите се осигурява от базата от данни и се простира върху всички работни места едновременно.

Като особеност на наличностите в реално време може да се отбележи автоматичното производство. Ако то е изключено е възможно определени суровини да не са изписани в реално време. Това не е недостатък за програмния продукт, защото от своя страна са изписани продуктите и се изчаква изпълнението на глобално производство, което извършва необходимата операция.

Синхронизация

Синхронизацията е вътрешна, няма необходимост от изчакване на операторите и има практически неограничена скалируемост (могат да работят неограничен брой работни станции едновременно). Синхронизацията позволява едновременно извършване на различни операции, например продажба по време на доставка, трансфери и брак и произволна комбинация между тези операции. За операторите няма разлика дали работят самостоятелно или съвместно с други. При работа с SQL сървър няма влияние на бързодействието на работните места при изпълнение на множество разнообразни операции.

Продукти

Описаните предимства са валидни за всички продукти на Microinvest, в произволна комбинация и разпределение. Този принцип на работа е залегнал в архитектурата на системата и работи без необходимост от външни програми за синхронизация на данните.

Полезни връзки

Лични инструменти