Настройка и локализация на SQL сървъра

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

SQL сървърите са интегрирана част от цялостна система с продуктите на Microinvest. При инсталиране на SQL сървърите трябва да се спазват няколко правила за настройка на локализацията и форматите на числата и датите. Посочените тук правила са задължителни за безпроблемната работа на сървърите.

Съдържание

Настройка на Access база от данни

Базата от данни Access представлява локален MDB файл и няма никакви средства за настройка. Всички параметри за връзка са вградени в продуктите на Microinvest и системните инженери нямат достъп за промяна или донастройка. Затова при използване на тази база не е необходимо да се предприемат никакви допълнителни действия.

Настройка на MS SQL сървър

При инсталиране на MS SQL сървър е необходимо да се избере English като основен език в системата на потребител sa. Ако това не е спазено, тогава Microinvest Склад Pro (и другите продукти от серията) няма да могат да съхранят операциите си. За да се елиминира този проблем, в Management Studio трябва да се изпълни следната последователност:
USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
GO
Това ще извърши промяна на основния език на сървъра. След тази промяна е желателен рестарт на системата.

Настройка на MSDE сървър

MSDE сървърът е умалена версия на Microsoft SQL Server 2000. Неговата настройка е опростено подобие на MS SQL сървър и се подчинява на същите правила. Трябва да се отбележи, че в повечето версии на MSDE въобще липсват настройки на системата и всичко се инсталира по подразбиране. Именно затова Microinvest препоръчва да се използва версията от инсталационния диск на Microinvest, защото там всички параметри са вече настроени и работят без допълнителни изменения.

Настройка на MySQL сървър

MySQL сървърът има различни видове кодови таблици. За правилната работа на продуктите на Microinvest е важно да се избере използването на UTF-8 като основна кодова таблица на сървъра. Друга специфична настройка не е нужна. Като под вид на MySQL може да се определи настройката на този сървър под Linux. За целта се задават параметри на сървъра за 100% съвместимост с Windows системите. Това е описано в следната статия.

Други настройки

Регионалните настройки на Windows също са важни при инсталиране на SQL сървъра. Препоръчително е те да са направени преди започване на реалната инсталация на SQL сървъра за да може да се получи правилен комплекс от формат на датите, числата и другите параметри.

Какво да се провери преди инсталация на SQL сървър?

Съществува проблем при инсталация ако името на компютъра и името на потребителя в системата съвпадат. Принципно такава настройка е невъзможна при първоначалната инсталация на Windows и може да се получи единствено ако в последствие е променено името на компютъра. За елиминиране на този проблем е задължително името на компютъра да не съвпада с името на потребителя в системата.

Полезни връзки

Лични инструменти