Настройка на базата от данни

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

В продуктите на Microinvest има избор между различни видове бази от данни. При всяка база има специфични особености, които трябва да се спазват за да може работата да е ефективна и безпроблемна. Продуктите спазват изискванията, поставени от параметрите на индивидуалната база от данни и настройката трябва да е съобразена с тези изисквания.

Съдържание

Основни положения

За да е по-лесно разбирането на процесите ще въведем и използваме няколко термина:

 • Сървър – това е компютърът, който съхранява данните. Почти винаги в системата има само един сървър;
 • Работни станции – това са компютрите, на които работят операторите.

Access база данни

Access базата представлява един общ файл, който се отваря и използва от всички работни места. Този файл е споделен между продуктите и затова трябва да се спазват правилата за споделяне на файловете по мрежа. Настройката на база Access за връзка по мрежа са:

 1. Файлът с базата от данни се поставя в определена папка на централния компютър. Този компютър можем да наречем сървър (всъщност той е файлов сървър);
 2. Папката с база от данни се споделя по мрежата. Този процес се нарича Share. При споделяне на папката трябва да разрешим всички операции – четене, запис, промяна и изтриване. При това всички операции трябва да се достъпни за всички потребители от всички групи. Това е равносилно на пълен достъп до файла с базата от данни;
 3. На отдалечените компютри (работни станции) е необходимо да се направи отдалечено устройство (Map Drive), което да сочи папката на базата от данни;
 4. Всяка една от работните станции трябва да отвори споделения файл (общата база) в определената за целта папка.


Работата с Access база от данни не изисква закупуване и инсталиране на Microsoft Office. Всички компоненти за управление на базата се съдържат в продуктите на Microinvest и се инсталират от самите програми. Затова не е необходимо и никакво лицензиране за тази база от данни. Всичко идва безплатно и готово за работа още от самия производител.

Какво трябва да се избягва:

 • Желателно е да се използват статични IP адреси. При динамични IP адреси системите постоянно търсят сървърите по имена и връзката е по-несигурна;
 • По възможност компютрите да са в една и съща подмрежа, в един и същ домейн;
 • В никакъв случай не трябва да се използва достъп до базата без назначено устройство. Въвеждане на файла във вида \\Server\Folder\File.mdb е опасно!

Access се препоръчва единствено при малки обекти с едно, две или три работни места и ниско натоварване.

MSDE

MDSE или Microsoft Desktop Engine е пълноценен SQL сървър. За да се осъществи връзката с този сървър е необходимо и достатъчно да се попълнят следните данни:

 • Име или IP адрес на сървъра, като изборът между двете е по желание на съответния сервизен инженер. Името на сървъра съвпада с името на компютъра по мрежата. Желателно е използването на статично IP;
 • Име на потребителя на самия SQL сървър. В повечето от случаите това е sa (разшифрова се като System Administrator);
 • Парола на sa потребителя на ниво SQL сървър. Това е настройка на самия SQL сървър и по никакъв начин не е свързано с потребителите на складовия софтуер;
 • Име на базата от данни, която се управлява от самия SQL сървър.

Други особености

 • Инсталацията и настройката на SQL сървъра трябва да се изпълни по указанията на Microinvest. Само така се осигурява правилното функциониране на SQL сървъра и се разрешава TCP/IP достъп от външни компютри.
 • При връзка с MSDE, на сървъра трябва да се разреши порт 1433 за достъп през мрежов ресурс. Това е настройка на Firewall на ниво операционна система.

MySQL

Настройките за MySQL са аналогични при сървъри работещи под Windows и под Linux. Операционната система е без значение. За да се осъществи връзката с този сървър е необходимо и достатъчно да се попълнят следните данни:

 • Име или IP адрес на сървъра, като изборът между двете е по желание на съответния сервизен инженер. Името на сървъра съвпада с името на компютъра по мрежата. Желателно е използването на статично IP;
 • Име на потребителя на самия MySQL сървър. В повечето от случаите това е root;
 • Парола на root потребителя от MySQL сървъра. Това е настройка на самия MySQL и по никакъв начин не е свързано с потребителите на складовия софтуер;
 • Име на базата от данни, която се управлява от самия SQL сървър.

Други особености Инсталацията и настройката на MySQL трябва да се изпълни по указанията на Microinvest. Само така се осигурява правилното функциониране и се разрешава root достъп от външни компютри.

 • При връзка с MySQL, трябва да се разреши порт 3306. Това е настройка на Firewall на ниво операционна система.
 • При работа под Linux задължително се поставя lower_case_table_names=1 в конфигурационния файл на сървъра.
 • При работа на Microinvest Склад Pro Light с MySQL сървър е задължително инсталирането на MyODBC. В противен случай MySQL е невидим за продукта и връзката не може да бъде осъществена. Това изискване е на ниво операционна система и не зависи от настройката и функциите на продукта.

Microsoft SQL Server

Настройката на MS SQL сървъра е на 100% аналогична на настройката на MSDE. Стъпките за конфигурация, параметрите за връзка и особеностите са същите. При определени системи и режим на репликация е желателно отварянето и на порт 1434 на Firewall на сървъра.
Инсталацията на MS SQL трябва да се изпълни стриктно по документацията на Microinvest.

Полезни връзки

Лични инструменти