Настройка на два фискални принтера

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest позволява едновременна работа с два или повече фискални принтера. В стандартната версия на продукта са заложени всички необходими функции за работа с набор от различни устройства и настройката се свежда до организация на стоките и дефиниране на устройствата.

Съдържание

Основни принципи

При работа с няколко еднотипни устройства от едно работно място се спазват следните принципи:

  1. Създава се разделение на стоките по групи. Групата съдържа подобни стоки;
  2. Всяко отделно фискално устройство се добавя в настройката на програмния продукт. Съществува вариант едно устройство да се добави повече от веднъж в настройката. В този случай програмата ще се обръща към него по отделно, ще го третира индивидуално, без да се интересува от това, че устройството фактически е едно и също.
  3. Всяка отделна група може да се изпраща към едно или повече устройства. Разпределението на групите и устройствата зависи от потребностите на потребителите.

При приключване на продажбата, програмата започва да управлява устройствата по реда на въвеждането им в настройката на системата. Изпращат се индивидуално избраните групи към първия принтер, след това групите към втория, към третия и така до последния.

Справки за операциите

Правилното отчитане на стоките, разделени по отделни фискални принтери се извършва на базата на въведените групи. По този начин филтър по определена група от стоки е еквивалентен на филтър по данните на избрания фискален апарат. Същото важи и при експорт на данни към счетоводен софтуер.

Видеонаблюдение

Видеонаблюдението в частност представлява работа на две фискални устройства. Първото фискално устройство е стандартния фискален принтер в системата. Второто устройство е емулатора на видеонаблюдение, който изпраща текст към видео регистратора. В този случай и към двете устройства се изпращат всички съществуващи групи от стоки.

Особености при работа

При работа с няколко устройства едновременно трябва да се предвидят следните особености:

  1. При плащане със сума, по-голяма от текущата финансова операция, рестото на операцията ще бъде отпечатано само върху последно дефинирания фискален принтер;
  2. Ако една група от стоки бъде дублирана на няколко устройства едновременно, тя ще бъде изпратена към тези устройства, при което оборотът може да бъде неправомерно увеличен;
  3. Ако определена група бъде пропусната от настройката, тя въобще няма да бъде отпечатана върху фискалните чекове;
  4. При положение, че определена група е била присвоена в програмата, но след това е била редактирана, поведението на продукта е непредвидимо, обикновено стоките от групата няма да се печатят никъде.

Различни модели принтери

Същите принципи могат да се използват при работа с фискално и нефискално устройство. Разделението се извършва аналогично, като за системата няма значение дали принтерът е фискален или не. Microinvest Склад Pro Light позволява и въвеждането в експлоатация на принтери от различни модели, на различни производители и с различни параметри за връзка. Практически няма никакви ограничения за съвместяване на работата на отделните устройства. Всяко се разглежда като самостоятелно логическо устройство със собствени параметри.

Полезни връзки

Лични инструменти