Настройка на портове

от Wiki

Версия от 09:37, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest работят с различен вид бази от данни. Комуникацията с базата от данни се изпълнява чрез определени портове, които служат за връзка между продукта и базата. От страна на системата е важно тези портове да са свободни, да няма Firewall защита и да има безпроблемна комуникация.

Съдържание

Стандартна настройка

Един от основните принципи при изграждането на системите на Microinvest е спазване на общоприетите стандарти за работа. Затова и връзката с базата от данни се осъществява единствено чрез портовете на сървърите, които са заложени от производителите им. В продуктите не е предвидена технология за промяната на портовете за комуникация, като това облекчава настройката при масовия потребител.

Портове

Когато се работи с различна база от данни трябва да се съобрази следната настройка на портовете, според вида на базата от данни:

  1. При Access е достатъчно да е разрешен File Sharing. Тази мрежова услуга работи през порт XXX и може да се управлява чрез стандартните средства на Windows;
  2. При MSDE се използва порт 1433;
  3. При MySQL се използва порт 3306;
  4. При Microsoft SQL Server се използва порт 1433.

Тук е много важно да се отбележи, че тези портове трябва да бъдат отворени и при работа през Internet и при работа в локална мрежа. Често срещан проблем е отварянето им при работа в Internet и затварянето им в локална мрежа.

Дистанционен сервиз

Microinvest осигурява мощна технология за директен достъп до клиентите посредством специализиран продукта да отдалечено управление. Този продукт изисква разрешаването на порт 80 (служи да Internet разглеждане на страници) и порт 443 (служи за осигуряване на криптирана връзка). Принципно това са два стандартни и безопасни порта, затова е препоръчително тяхното разрешаване.

Port Forwarding

В някои ситуации сървърите стоят зад Router или защитна стена. В този случай е изключително важно да се направи пренасочване на портовете (Port Forwarding). Това пренасочване към вътрешния IP адрес на сървъра позволява дистанционна връзка към този сървър. Пренасочването се осъществява единствено на необходимия порт за комуникация със сървъра и по никакъв начин не влияе на работоспособността на другите компютри в системата. Също така, пренасочването не води до никакви проблеми със сигурността на системата.

Външни Firewall решения

Разнообразието на антивирусни решения и защитни стени е огромно. Всичко това изисква внимание при конфигуриране на системата, защото една неправилно конфигурирана защитна стена може да затрудни връзката между продуктите и сървъра.
Тъй като няма универсална схема за настройка, Microinvest препоръчва използване на стандартни защитни стени или детайлно конфигуриране на забраните и разрешенията. От това зависи работата на продуктите.

Полезни връзки

Лични инструменти