Настройка на устройства

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Склад Pro Light може да управлява външни устройства, които са свързани чрез COM порт (RS-232), USB или LAN интерфейс. При всеки един от тези интерфейси има особености, които са специфични за съответната връзка и могат да се настройват по отделно.

Съдържание

Общи настройки

Общите настройки на устройството засягат негови индивидуални характеристики и нямат общо с технологията на комуникация. Те са аналогични при COM, USB или LAN връзка и се определят от производителите на апарата. Общи настройки на устройството са:

 • Номер на оператор. Настройката определя чрез кой номер на оператор ще се извършват операциите;
 • Парола за връзка с устройството. Индивидуална парола на оператора или устройството за обмен на данни;
 • Кодова таблица на устройството. Определя се таблицата на разположение на кирилицата при печат;
 • Сериен номер на устройството. Съдържа цифрите от номера на устройството, които се използват при предаване на информация;
 • Логически номер. Индивидуален номер, който определя кое устройство да получава информация, ако има няколко едновременно свързани устройства;
 • Заглавни букви. При част от моделите има ограничение при използването на малки и големи букви и настоящата настройка определя дали да се предават само големи букви или големи и малки;
 • Други индивидуални настройки.

COM порт

При връзка чрез COM порт се настройват следните параметри:

 • Номер на порта, Microinvest Склад Pro Light визуализира само наличните и свободни портове;
 • Скорост на комуникация на порта.

USB свързване

При USB свързване на устройство съществуват два варианта за комуникация:

 • USB устройството емулира COM порт. След включване на устройството компютърът изисква инсталиране на драйвер. Този драйвер добавя нов COM порт към списъка с портове в системата. След това, настройката на USB устройството се изпълнява по технологията за настройка на COM, като се посочва номера на новопоявилия се COM порт. Скоростта на комуникация се определя от самото устройство, но е важно да се избере същата скорост в настройката на програмата.
 • USB устройството работи чрез собствен комуникационен канал. В този случай не е необходима никаква допълнителна настройка, достатъчно е устройството да е включено и избрано в списъка. Microinvest Склад Pro Light разпознава това USB устройство и го управлява директно.

LAN интерфейс

LAN интерфейсът е най-лесен за настройка. Единствените параметри за връзка са въвеждането на:

 • IP Адрес на устройството. IP Адресът се въвежда във вида 192.168.1.5, като не се добавят допълнителни нули, за да бъдат групите от по 3 цифри;
 • Порт за комуникация към устройството. Въвежда се порта на устройството. Особено важно е избрания порт да е достъпен във Firewall-а и да няма забрани за обмен на данните.

Полезни връзки

Лични инструменти