Настройка на ODBC драйвер

от Wiki

Версия от 09:37, 1 ноември 2017 на Marketing (Беседа | приноси)
(разл) ←По-стара версия | преглед на текущата версия (разл) | По-нова версия→ (разл)
Направо към: навигация, търсене

Продуктите на Microinvest използват най-съвременни технологии за връзка със SQL сървърите. В повечето от случаите няма необходимост от никакви външни компоненти за обмен на данни, всичко е вградено в продуктите и платформата, но в няколко ситуации е необходимо да се добавят отделни драйвери за връзка с един или няколко SQL сървъра. В настоящата статия ще отделим внимание на MySQL сървъра и неговия компонент MyODBC.
По същество MyODBC представлява отделен ODBC конектор, който осъществява комуникация между приложно програмно осигуряване и основния SQL сървър.

Съдържание

Различен подход при SQL сървърите

Различните производители имат различен подход за интеграция на сървърите си в програмните продукти:

  • При сървърите на Microsoft всичко е вградено в програмните езици и не се изискват допълнителни средства за връзка и управление на сървърите. Продуктите работят без спомагателни модули;
  • При MySQL сървъра (развиван последователно от компаниите MySQL AB, Sun Microsystems и в момента от Oracle) е необходим определен компонент за връзка между Microinvest Склад Pro Light и SQL сървъра.

Тази особеност на SQL сървъра се пренася и върху приложния софтуер на Microinvest. От тук следва, че при използване на MySQL и Microinvest Склад Pro Light трябва да се инсталира допълнителния компонент MyODBC. Без него работата е невъзможна, съобщението е „Не е възможна връзка с базата от данни“.

MyODBC, поведение и настройки

Като спомагателен компонент между приложната програма и основния SQL сървър, MyODBC се подчинява на настройките на основната програма, в случая Microinvest Склад Pro Light. В програмата са зададени всички необходими настройки за обмен на данни и управление на базата, като контролния панел на операционната система в частта си за управление на ODBC драйверите не изпълнява никаква роля и не е нужен при настройка на програмата. Достатъчно е MyODBC драйверът да е инсталиран правилно.

Версия на MyODBC

MyODBC драйверът е много капризен по отношение на версия и поведение. За нещастие на програмистите последователните версии на драйвера не са съвместими една с друга, затова продуктите на Microinvest работят единствено с версии 3.51.ХХХ на MyODBC компонента. Такава версия може да бъде изтеглена от сайта на Microinvest, като няма никакъв шанс по-новата версия на ODBC да бъде работоспособна, тъй като няма обратна съвместимост на драйвера. Този проблем е външен за Microinvest и се дължи на създателите на драйвера.

Други продукти със същите изисквания

Освен Microinvest Склад Pro Light съществуват още няколко продукта, който имат аналогични изисквания:

  1. Microinvest Билярд Pro;
  2. Microinvest Order Assistant;
  3. Microinvest Direct Print;
  4. Microinvest Z Reporter.

Всички тези продукти използват външния ODBC драйвер за достъп до базата от данни при MySQL сървър.

Изводи

MyODBC драйверът е необходим за достъп до MySQL базите от данни при изброените по-горе продукти. При това има точно изискване за версията на драйвера. Без него е невъзможно да се работи с този сървър.
Настоящият драйвер се инсталира на работното място на оператора, не е необходимо инсталирането му върху централния MySQL сървър. Този драйвер е необходим за всички версии на MySQL сървъра, без значение дали те работят върху Windows или върху Linux.
Съществуването на междинен драйвер за връзка е основна причина за силното избягване на MySQL като основен сървър на търговска система. При конкурентния MS SQL сървър няма такава необходимост и той работи без допълнителни компоненти. Затова препоръките на специалистите са за преминаване към Microsoft SQL Server, без значение от версията (2000 или 2005 или 2008 или 2012) и изданието (Express, Standart, Corporate или Enterprise).

Полезни връзки

Лични инструменти