Настройките на POS принтерите

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Разнообразието на хардуерните устройства е голямо, много производители създават различни модели съвременни принтери, със специфични настройки и параметри. Основна трудност на специалистите е да разберат параметрите за връзка на принтера и неговата текуща конфигурация.
Когато конфигурацията е известна, добавянето на устройството към софтуера на Microinvest е лесно, параметрите се въвеждат в Microinvest Склад Pro Light и устройството започва да работи.

Съдържание

Общоприети правила

Световна практика е възможността принтерите да отпечатват диагностика и сервизна информация за настройките на устройството. Приетият принцип за печат на такава информация е следния:

 1. Принтерът се изключва чрез неговият бутон;
 2. Докато принтерът е изключен се натиска и задържа основния бутон на принтера. Обикновено това е най-големият бутон от предния панел на принтера или бутона за придвижване на хартията;
 3. Бутонът се държи натиснат и в този момент се включва принтера. Задържането на основния бутон продължава и се изчаква около 2-3 секунди. Понякога има премигване на светлинен индикатор или кратък звуков сигнал;
 4. Отпуска се основния бутон и принтерът отпечатва диагностика на своя механизъм.

Указаната процедура се поддържа от почти всички устройства. Ако посочената технология не проработи от първи път, повторете процедурата, ако отново не става я пробвайте с друг бутон на предния панел.
След като диагностичната информация е отпечатана от принтера е достатъчно тя да бъде пренесена в Microinvest Склад Pro Light и по този начин устройството е готово за работа.
Описаната процедура е най-лесния и бърз начин за настройка на принтерите, не изисква допълнителен софтуер и може да се направи директно в обекта на клиента.

Управляващ софтуер от производителя

Производителите на принтери предоставят управляващ софтуер, който може да направи диагностика и да промени параметрите на принтера. Чрез този софтуер се проверяват и променят настройките, като те се нагласяват до необходимите за работа. Обикновено чрез софтуера на производителя на принтера се променят:

 1. Скорост на комуникация чрез COM порта;
 2. Параметри за предаване на информация през COM порта (битове, стоп-битове, четност и други);
 3. Комуникационният канал, например COM, USB, LAN, TCP/IP, Bluetooth или друг;
 4. Кодова таблица, страна и локализация, размер и вид на шрифта, брой символи на ред и други;
 5. Въвеждане на графично лого;
 6. Допълнителни параметри, например управление на ножа, звуков или светлинен сигнал.

Управляващият софтуер на принтерите е най-мощния начин за управление на устройството. Чрез този софтуер може да се зададат параметрите, които след това се въвеждат в Microinvest Склад Pro Light.

Управление по протокол

Основната част от устройствата имат команда за печат на диагностична информация. При изпращане на тази команда към принтера, той отпечатва своята конфигурация върху хартия. Това е достатъчно за да се пренесат параметрите в Microinvest Склад Pro Light и устройството да бъде включено за работа.
За да се изпрати командата за диагностична информация към принтера е достатъчно:

 1. Да се провери съответната команда в документацията на принтера или неговия комуникационен протокол;
 2. Тази команда да се въведе в Microinvest Склад Pro Light като скрипт. Скриптовата система на Microinvest Склад Pro Light е описана в техническата документация на продукта;
 3. Да се направи тестов чек, който да изпрати командата за диагностична информация.

След тази процедура принтерът отпечатва данните върху хартия, което дава възможност за проверка на настройката и параметрите на устройството.

Документация и апаратни ключета

Съществуват устройства, които се конфигурират чрез апаратни ключета. Това обикновено става под скрито капаче или долната страна на принтера. Ключетата, наричани още DIP ключета или DIP Switch имат две положения – включено и изключено. Параметрите на устройството се задават чрез подходяща комбинация от тези ключета. Пълното им действие е описано в съпровождащата документация на принтера.
След промяна на състоянието на ключетата е важно принтерът да се изключи, да се изчака 5-10 секунди и да се включи отново. Едва след тази процедура се активира новата конфигурация, определена от ключетата.

Стандартна конфигурация от производителя

Microinvest се старае да въведе стандартните настройки на всяка едно устройство по начина, по който те са зададени от производителя. По този начин всичко е много улеснено, ако устройството работи с фабричните параметри, тогава е достатъчно да се избере съответния тип устройство в програмата и то веднага е работоспособно.
Тъй като повечето от производителите запазват настройките на новите произведени устройства, то тази технология е най-успешна. Дори ако определени настройки на принтера са променяни, достатъчно е да го върнем в стандартната конфигурация на производителя за да елиминираме всички пречки за работа. Обикновено процесът на възстановяване на настройките „по подразбиране“ се нарича „Технологическо нулиране“ и се изпълнява лесно по документацията на устройството. След технологичното нулиране настройките се връщат точно във вида, в който са описани в документацията от производителя на устройството.

Други възможности

Всяка една от посочените технологии за получаване на параметрите на устройствата е успешна и може да се използва в практиката. За техническите специалисти е важно да познават възможните проблеми и подходящите решения.

Полезни връзки

Лични инструменти