Настройки чрез Microinvest Device Manager

от Wiki

Направо към: навигация, търсене

Microinvest Device Manager е спомагателен безплатен продукт, който изпълнява няколко много важни функции:

Съдържание

Инсталиране на DLL за управление на касови апарати

При инсталиране на Microinvest Device Manager се добавя общ DLL, който позволява на всички продукти да работят с фискални принтери, касови апарати и други периферни устройства. Този DLL се регистрира в системата и е достъпен за използване от всички програми на Microinvest.
Цялата процедура може да се разглежда като добавяне на универсален драйвер, който управлява повече от 300 различни устройства. Приложните програми работят именно през този драйвер когато печатат документи върху фискални или кухненски принтери.

Интерфейс за настройка на параметрите за връзка

Microinvest Device Manager предлага отделен интерфейс за връзка с различните устройства. Специфичното за програмата е това, че тя прави настройка на цялата система от продукти на Microinvest. С други думи, ако едно устройство е настроено в Microinvest Device Manager, то програмния продукт Microinvest Склад Pro ще работи с това устройство без никакви допълнителни настройки, защото се използват опциите, зададени чрез Microinvest Device Manager.

Изпълняване на редица служебни функции

При работа с фискални устройства има редица служебни функции. Те се изпълняват именно чрез Microinvest Device Manager. Като пример за такива функции може да се посочат:

  • X Отчет (Дневен финансов отчет без нулиране);
  • Z Отчет (Дневен финансов отчет с нулиране);
  • Внасяне или теглене на суми от фискалното устройство;
  • Настройка на шаблоните за печат на бележките.

Всички тези функции са задължителни за потребителите, но те нямат бутони или менюта в основните продукти (например MMicroinvest Склад Pro). Затова функциите се изпълняват чрез Microinvest Device Manager. В този случай Microinvest Device Manager и Microinvest Склад Pro работят заедно.

Тестване на нови и съществуващи устройства

Една от най-необичайните и интересни функции на Microinvest Device Manager е възможността за тестване на различни устройства (нови или модификации на съществуващи). Чрез интерфейсът на програмата се изпълняват всички основни фискални и нефискални операции, като се следи как устройството реагира на подадените команди. В този режим Microinvest Device Manager е средство за тестване и настройка на устройството. Желателно е тези процеси да се изпълняват от квалифициран специалист, защото могат до доведат до натрупване на суми във фискалната памет или други финансови операции с пряко данъчно задължение.

Други

Целият продукт Microinvest Device Manager се съдържа и в Microinvest Склад Pro Light и в този случай не е необходимо неговото отделно инсталиране. Основната инсталационна програма на Microinvest Склад Pro Light добавя и настройва всички компоненти на Microinvest Device Manager.

Полезни връзки

Лични инструменти